Wat kunnen we leren over militair leiderschap? Niemand is belangrijker dan het team

- Leerlijn Persoonlijke Ontwikkeling -

Militair leiderschap is binnen de Nederlandse krijgsmacht en met name binnen de Landmacht gebaseerd op de beginselen van Mission Command, oftewel “opdrachtgerichte commandovoering”. Veel buitenstaanders hebben bij het begrip “leger” en het woord “opdrachtgericht” het beeld van een hiërarchische organisatie met directief leiderschap. Het tegendeel is echter waar.

 

2017-11-01T15:00:00 | Vianen

Spreker

Otto van Wiggen, Brigade-generaal buiten dienst, Trainer Coach bij Mission Command.

Deelnamekosten

Nive leden: gratis. 
Bedrijfsleden krijgen 2, 3 of 4 gratis toegangskaarten, afhankelijk van het type lidmaatschap. Extra personen betalen € 50,- per persoon.

Niet-leden: € 145,-. 
Voor introducés van niet-leden: € 95,-. 

Genoemde bedragen zijn exclusief btw en inclusief koffie/thee en Netwerkborrel na afloop.

Annuleren
Annuleren kan kosteloos (via mt.schlatmann@nive.org of 06 - 200 13 628) tot en met een dag voor aanvang van de bijeenkomst. Bij annulering op de dag zelf of bij no-show ontvang je een factuur van € 35,-.

Programma

woensdag 1 november 2017

15:00 - 15:30 uur Ontvangst.
15:30 - 15:35 uur Opening.
15:35 - 18:00 uur Masterclass.
18:00 - 19:00 uur Netwerkborrel.

Masterclass

Leiderschap I: Wat kunnen we leren over militair leiderschap?
Niemand is belangrijker dan het team

Meer informatie

Marie-Thérèse Schlatmann, manager MD Programma Nive, bel (06) 200 13 628 of e-mail mt.schlatmann@nive.org.

Locatie:
Miele Experience Center
Adres:
De Limiet 2
4131 NR Vianen

Datum en tijdstip:
2017-11-01T15:00:00
Aanmeldperiode:
Buitenkant Boek


Nive Masterclass

Leiderschap I: Wat kunnen we leren over militair leiderschap?
Niemand is belangrijker dan het team

Militair leiderschap is binnen de Nederlandse krijgsmacht en met name binnen de Landmacht gebaseerd op de beginselen van Mission Command, oftewel “opdrachtgerichte commandovoering”. Veel buitenstaanders hebben bij het begrip “leger” en het woord “opdrachtgericht” het beeld van een hiërarchische organisatie met directief leiderschap. Het tegendeel is echter waar. De Mission Command stijl is ontwikkeld omdat de klassieke, hiërarchische stijl van leiderschap niet meer aansluit bij de complexe, chaotische en onvoorspelbare omgevingen waarin militaire eenheden opereren. De sterk wisselende omstandigheden bij operationele missies vergen besluiten op het niveau, het dichtst bij de actie. Deze stijl richt zich op een decentrale uitvoering en verschaft daarbij vrijheid van handelen voor de uitvoerende niveaus. Binnen deze stijl is de commandant verantwoordelijk voor ‘wat’ en ‘waarom’ er iets moet gebeuren. Hij doet dat door een duidelijke intent te formuleren waarin hij de gewenste uitkomst van de operatie beschrijft. De wijze waarop de opdracht wordt uitgevoerd, het ‘hoe’, laat hij over aan zijn ondercommandanten.

Het is mijn overtuiging dat de Mission Command stijl de meest effectieve leiderschapsstijl is in een turbulente en snel veranderende omgeving. Dus niet alleen in een militaire omgeving maar ook in het bedrijfsleven en bij de overheid. Binnen Mission Command is het individuele belang ondergeschikt aan het team belang. Het team is immers verantwoordelijk voor het realiseren van de opdracht. Vertrouwen, elkaars taken overnemen wanneer dat nodig is, elkaar door en door kennen en trainen in teamverband zijn essentiële aspecten binnen Mission Command.

De opzet is als volgt gestructureerd: 

 • Samenwerking als overlevingsstrategie
 • Leiderschap wordt alleen door volgelingen geaccepteerd als de leider toegevoegde waarde heeft en zijn belang ondergeschikt maakt aan dat van de groep
 • Stilstaan bij persoonlijk leiderschap en wat dat inhoudt
 • Leiderschap kan alleen effectief zijn als de leider wil dienen. Met andere woorden, een potentiële leider zal over bepaalde karaktereigenschappen en competenties moeten beschikken.
 • Vervolgens stapsgewijs door een aantal onderwerpen heen lopen die de leider moet laten zien in zijn doen en laten.
  • De noodzaak van de collectieve ambitie
  • Het ontwikkelen van jouw mensen
  • Het belang van vertrouwen
  • De balans tussen sturing en zelforganisatie
  • Het belang van communicatie en social skills
 • De belangrijkste toegevoegde waarde is dat het verhaal wordt geïllustreerd met een groot aantal tastbare voorbeelden waardoor de theorie een gezicht krijgt.
 • Er wordt niet alleen stilgestaan bij militaire voorbeelden maar vooral ook voorbeelden uit het bedrijfsleven en bij de overheid.
 • De Masterclass is een dialoog en een inhoudelijke discussie en dus geen monoloog.

 

Wat leer ik?

 • Een gestructureerd en helder interactief verhaal doorspekt met voorbeelden die de essentie van leiderschap illustreren en die aangeven welke stijl in de huidige snel wijzigende maatschappij benodigd is.
 • De paralellen die er bestaan tussen militair leiderschap en dat binnen de overheid en het bedrijfsleven. Er zijn veel meer overeenkomsten dan verschillen.
 • Je krijgt een duidelijk beeld van de basis waarover een leider moet beschikken als zij of hij de ambitie heeft om die verantwoordelijkheid op zich te nemen en waarom je leiders niet kunt maken maar wel verbeteren.
 • Het geeft inzicht in de dynamiek die er speelt in groepen en teams, wat er voor nodig is om een succesvol team te zijn en de rol die een leider daarin speelt.
 • De noodzaak van reflectie, coaching en bescheidenheid.
 • De noodzaak van selectie, training en doorontwikkeling als een traject en niet als een eenmalig event.
 • Je kunt onmiddellijk aan de slag met hoe je je door reflectie op gedrag kan verbeteren alsmede de basis van persoonlijk leiderschap.
 • Het levert het besef op dat leiders ook in deze tijden van snelle veranderingen een cruciale rol vervullen in de teamontwikkeling en het beste halen uit de leden van een team.

 

Otto van Wiggen
In de bijna 40 jaar dat Otto van Wiggen binnen de Koninklijke Landmacht heeft gediend, heeft hij een donkergroene reputatie opgebouwd van operationeel vakman en inspirerend leider. Zo was hij onder andere commandant van het Korps Commandotroepen, 11 Luchtmobiele Brigade en het Opleidings-en Trainings Commando van de Landmacht. Door de jaren heen heeft hij het belang van goed leiderschap gezien en ervaren. In zijn onlangs verschenen boek 'Niemand is belangrijker dan het team' beschrijft hij zijn visie op leiderschap. Samen met Paul Schmidt heeft hij de ambitie om deze stijl van leiderschap te introduceren in het bedrijfsleven. Op www.missioncommand.nl is te vinden hoe zij dat willen doen.

Otto van Wiggen: 'Is het risico de opdracht waard?'

Inloggen

Moderator

foto Joost Imthorn

Joost Imthorn
Nive Programma Commissaris
Leerlijn Persoonlijke Ontwikkeling