Goede Raad voor Commissarissen - 21 inzichten voor toezichthouders en bestuurders

showcase1 Foto Puck Dinjens - bijgesneden

- Leerlijn Goed Bestuur -

Een nieuw boek voor commissarissen, toezichthouders, bestuurders en andere belangstellenden in governance. Het geeft inzicht in de vragen die rond toezicht spelen. In 21 kernachtige hoofdstukken krijg je zicht op gewenst en ongewenst gedrag in de bestuurskamer en waarom deze plaats (blijven) vinden. Verklaringen voor dit gedrag worden gegeven vanuit de wetenschap en best practices, aangereikt vanuit de brede praktijkervaring van de auteurs.

2020-10-20T15:00:00 | VIANEN

Vanwege het Coronavirus is deze bijeenkomst verplaatst van 17 maart 2020 naar 20 oktober 2020!

Spreker

Deelnamekosten

Nive leden: gratis. 
Bedrijfsleden krijgen 2, 3 of 4 gratis toegangskaarten, afhankelijk van het type lidmaatschap. Extra personen betalen € 50,- per persoon.

Leden van het IM Register: gratis.

Leden van BSPD, FFF, FMN, DNA, Associatie van IIB, Logeion, Noloc, PZO én de abonnees van de Nieuwsbrief Businezz: € 50,-.
Ben jij lid van een beroeps- of branchevereniging en wil je ook graag met korting deelnemen? Neem dan contact op met Marie-Thérèse Schlatmann, telefoon (06) 200 13 628.

Niet-leden: € 145,-.
Voor introducés van niet-leden: € 95,-. 

Genoemde bedragen zijn exclusief btw en inclusief koffie/thee met lekkernij, frisdrank en Netwerkborrel na afloop.

Annuleren
Annuleren kan kosteloos (via mt.schlatmann@nive.org of 06 - 200 13 628) tot en met een dag voor aanvang van de bijeenkomst. Bij annulering op de dag zelf of bij no-show ontvang je een factuur van € 35,-.

Programma

dinsdag 20 oktober 2020

15:00 - 15:30 uur Ontvangst.
15:30 - 15:35 uur Opening.
15:35 - 18:00 uur Masterclass.
18:00 - 19:00 uur Netwerkborrel.

Masterclass

Goede Raad voor Commissarissen - 21 inzichten voor toezichthouders en bestuurders
Een dwarsdoorsnede van het boek

Meer informatie

Marie-Thérèse Schlatmann, Manager MD Programma, bel (06) 200 13 628 of e-mail mt.schlatmann@nive.org.

Locatie:
Miele Experience Center
Adres:
De Limiet 2
4131 NR VIANEN
Nederland
Datum en tijdstip:
2020-10-20T15:00:00
Aanmeldperiode:
Cover boek


Nive Masterclass
Goede Raad voor Commissarissen - 21 inzichten voor toezichthouders en bestuurders
Een dwarsdoorsnede van het boek


Goede Raad voor Commissarissen - 21 inzichten voor toezichthouders en bestuurders
Een nieuw boek voor commissarissen, toezichthouders, bestuurders en andere belangstellenden in governance. Het geeft inzicht in de vragen die rond toezicht spelen. In 21 kernachtige hoofdstukken krijg je zicht op gewenst en ongewenst gedrag in de bestuurskamer en waarom deze plaats (blijven) vinden. Verklaringen voor dit gedrag worden gegeven vanuit de wetenschap en best practices, aangereikt vanuit de brede praktijkervaring van de auteurs.

In deze Masterclass staan een aantal van de thema’s uit het boek Goede Raad voor Commissarissen centraal. Dit boek beschrijft de persoonlijke processen van een toezichthouder, evenals de dynamiek in de raad en tussen de raad en de belangrijkste stakeholders. Psychologische, sociologische en filosofische concepten worden gekoppeld aan hedendaagse casuïstiek, waarbij telkens wordt afgesloten met praktische suggesties. Het lukt niet om alle thema’s te bespreken, maar aan de orde komen in ieder geval:

  • Leren
  • Fouten maken
  • Succesvolle bestuurders
  • Succesparadox
  • Macht
  • Risk appetite
  • Cognitieve diversiteit
  • Legitimiteit en stakeholderbeleid
  • Voorzitter

Wat biedt deze bijeenkomst mij?
Je krijgt inzichten aangereikt, die je aan het denken kunnen zetten, maar ook direct toepasbaar kunnen zijn in jouw rol als toezichthouder.

Puck Dinjens
Puck heeft jarenlange ervaring in het professionaliseren, adviseren en begeleiden van commissarissen, toezichthouders en directievoorzitters bij governancevraagstukken in diverse (publieke en private) sectoren. Daarbij begeleidt zij de jaarlijkse zelfevaluatie of adviseert zij ten aanzien van samenstelling van en samenwerking van de board. Door haar achtergrond als arbeids- en organisatie psychloog en veranderkundige heeft zij niet alleen aandacht voor de formeel-inhoudelijke aspecten van governance, maar beslist ook voor cultuur en gedrag. Dat betekent dat zij in haar werk formele kennis inbrengt en de dialoog en reflectie stimuleert, om de effectiviteit van bestuur en toezicht in de breedte te versterken.

Inloggen

20 oktober 2020

1e bijeenkomst GB.JPG

Klik op bovenstaande afbeelding voor meer informatie over de Nive Masterclass 'Goede Raad voor Commissarissen - 21 inzichten voor toezichthouders en bestuurders' binnen de leerlijn Goed Bestuur.

Moderator

Foto Frans Scheefhals dec 2019 - kopie

Frans Scheefhals
Nive Programma Commissaris
Leerlijn Goed Bestuur

Leerlijn Goed Bestuur 2020

Leerlijn GB 2020.JPG