Nieuwe generaties in vergrijzende organisaties

- Leerlijn Persoonlijke Ontwikkeling -

Zo’n 85% van de Nederlandse en Europese organisaties vergrijzen spectaculair. De piek ligt rond 2035. De komende decennia zijn daar de oudste generaties de grootste en de jongste de kleinste. De vraag rijst hoe je met een vergrijzende organisatie bij de tijd blijft. Afgeleide vragen zijn: Hoe benutten we de toenemende ervaring eigentijds? Hoe voorkomen we dat de jongste generatie met haar natuurlijke vernieuwingsdrang vastloopt in de bestaande cultuur? Wat is leiderschap en verandermanagement ‘van deze tijd’? 

2017-09-20T15:00:00 | Vianen

Spreker

Deelnamekosten

Nive leden: gratis. 
Bedrijfsleden krijgen 2, 3 of 4 gratis toegangskaarten, afhankelijk van het type lidmaatschap. Extra personen betalen € 50,- per persoon.

Niet-leden: € 145,-. 
Voor introducés van niet-leden: € 95,-. 

Genoemde bedragen zijn exclusief btw en inclusief koffie/thee en Netwerkborrel na afloop.|

Annuleren
Annuleren kan kosteloos (via mt.schlatmann@nive.org of 06 - 200 13 628) tot en met een dag voor aanvang van de bijeenkomst. Bij annulering op de dag zelf of bij no-show ontvang je een factuur van € 35,-.

Programma

woensdag 20 september 2017

15:00 - 15:30 uur Ontvangst.
15:30 - 15:35 uur Opening.
15:35 - 18:00 uur Workshop.
18:00 - 19:00 uur Netwerkborrel.

Workshop

Context II: Nieuwe generaties in vergrijzende organisaties

Meer informatie

Marie-Thérèse Schlatmann, manager MD Programma Nive, bel (06) 200 13 628 of e-mail mt.schlatmann@nive.org.

Locatie:
Miele Experience Center
Adres:
De Limiet 2
4131 NR Vianen

Datum en tijdstip:
2017-09-20T15:00:00
Aanmeldperiode:
Cover nieuwe generaties in


Nive Workshop

Context II: Nieuwe generaties in vergrijzende organisaties

Zo’n 85% van de Nederlandse en Europese organisaties vergrijzen spectaculair. De piek ligt rond 2035. De komende decennia zijn daar de oudste generaties de grootste en de jongste de kleinste. De vraag rijst hoe je met een vergrijzende organisatie bij de tijd blijft. Afgeleide vragen zijn: Hoe benutten we de toenemende ervaring eigentijds? Hoe voorkomen we dat de jongste generatie met haar natuurlijke vernieuwingsdrang vastloopt in de bestaande cultuur? Wat is leiderschap en verandermanagement ‘van deze tijd’?

Vanuit een generatie perspectief worden verrassende antwoorden en mogelijkheden zichtbaar.

Tijdens deze interactieve Workshop worden de volgende onderwerpen behandeld.

  • De essentie van generaties.
  • De risico’s en kansen van de vergrijzing in organisaties.
  • De meest voorkomende generatievraagstukken en mogelijke interventies. Alle generaties met kenmerken en hun evolutionaire kracht komen op video voorbij.
  • We sluiten af met de jongste generatie: de bewuste generatie Z (2000-2015), de huidige generatie kinderen en aanstaande generatie junioren.

Aart Bontekoning, spreker, veranderkundige en generatie-expert

Wat leer ik?
De sociaaleconomische en ecologische toekomst van vergrijzende organisaties is afhankelijk van de jeugdigheid van alle generaties. Die jeugdigheid zit in het gebied dat bij een generatie de meeste werkenergie opwekt. Daar zijn ook de potentiele updates voor de bestaande cultuur te vinden. Welke dat zijn en hoe je die vindt, wordt duidelijk gemaakt.

Cultuurpatronen hebben een houdbaarheidsdatum. Wanneer die is verstreken beginnen deze patronen in toenemende mate werkenergie weg te nemen, bij alle generaties. Welke dat zijn wordt inzichtelijk gemaakt en het effect wordt bewust gevoeld.

Het updaten van de eigen cultuur via opvolgende generaties loopt niet vanzelf goed. Aan de hand van eigen praktijkervaringen en ervaringen van de deelnemers wordt gedeeld welke interventies wel en welke niet of beperkt werken.

De kwaliteit van de interactie tussen generaties bepaalt het tempo van het updaten. Middels korte video analyses leer je te zien en te voelen hoe de interactie verloopt en welke interventies mogelijk zijn.

Aart Bontekoning
Organisatiepsycholoog en gespecialiseerd in ‘opvolgende generaties in organisaties’.
Partner in Generatiewerk.

Als manager en consultant heeft Aart veel ervaring met veranderingsprocessen in overheidsorganisaties en het bedrijfsleven. Vanuit een sterke interesse in cultuurverandering begon Aart rond 1993 de invloed van opvolgende generaties op de evolutie van de eigen (organisatie)cultuur te ontdekken. Na acht jaar experimenteren in de praktijk en zes jaar fundamenteel generatie onderzoek in diverse organisaties volgde in 2007 zijn promotie aan Tilburg University op ‘generaties in organisaties’. Hij ontwikkelde een generatietheorie en toetste deze. Zijn generatie onderzoek gaat onverminderd door, o.a. naar generaties in Brazilië en België, de nieuwe generatie Nederlandse kinderen en het gezin als bron van nieuwe cultuurpatronen, die later updates vormen voor een bedrijfscultuur. Hij schreef 5 boeken en vele artikelen over generaties. In zijn laatste boek ’Nieuwe generaties in vergrijzende organisaties’ beschrijft hij hoe iedere generatie zichzelf vitaal en de eigen (vergrijzende) organisatie bij de tijd kan houden.

Aart is een veelgevraagd spreker en ondersteunt organisaties bij het oplossen van generatievraagstukken. Door generatie onderzoek, het geven van masterclasses of door procesondersteuning.

Inloggen

Moderator

foto Joost Imthorn

Joost Imthorn
Nive Programma Commissaris
Leerlijn Persoonlijke Ontwikkeling