Delegeren versus controleren - Keren van het bureaucratische tij -

vulpen 20110921013  prof dr T.H. Thijs Homan ja bijgesneden

- Leerlijn Persoonlijke Ontwikkeling -

In veel gesprekken over de beheerskramp in organisaties zijn de professionals de slachtoffers van de bureaucratie. De daders, dat zijn de managers, de accountants, de inspecteurs. Maar in de praktijk lijkt dit een veel te eenzijdige manier om over de beheerskramp te praten. Er zijn veel meer partijen bij betrokken.

2018-06-21T15:00:00 | VIANEN

Spreker

20110921013  prof dr T.H. Thijs Homan ja (2)

Prof. Dr. Thijs Homan, Hoogleraar en zelfstandig organisatieadviseur en trainer Open Universiteit Nederland.

Deelnamekosten

Nive leden: gratis. 
Bedrijfsleden krijgen 2, 3 of 4 gratis toegangskaarten, afhankelijk van het type lidmaatschap. Extra personen betalen € 50,- per persoon.

Niet-leden: € 145,-. 
Voor introducés van niet-leden: € 95,-. 

Genoemde bedragen zijn exclusief btw en inclusief koffie/thee en Netwerkborrel na afloop.

Annuleren
Annuleren kan kosteloos (via mt.schlatmann@nive.org of 06 - 200 13 628) tot en met een dag voor aanvang van de bijeenkomst. Bij annulering op de dag zelf of bij no-show ontvang je een factuur van € 35,-.

Programma

donderdag 21 juni 2018

15:00 - 15:30 uur Ontvangst.
15:30 - 15:35 uur Opening.
15:35 - 18:00 uur Workshop.
18:00 - 19:00 uur Netwerkborrel.

Workshop

Delegeren versus controleren - Keren van het bureaucratische tij - 
Wat is er voor nodig om een eind te maken aan de “beheerskramp”?

Meer informatie

Marie-Thérèse Schlatmann, manager MD Programma Nive, bel (06) 200 13 628 of e-mail mt.schlatmann@nive.org.

Locatie:
Miele Experience Center
Adres:
De Limiet 2
4131 NR VIANEN
Nederland
Datum en tijdstip:
2018-06-21T15:00:00
Aanmeldperiode:
Cover 21 juni


Nive Workshop

Delegeren versus controleren - Keren van het bureaucratische tij - 
Wat is er voor nodig om een eind te maken aan de “beheerskramp”?

In veel gesprekken over de beheerskramp in organisaties zijn de professionals de slachtoffers van de bureaucratie. De daders, dat zijn de managers, de accountants, de inspecteurs. Maar in de praktijk lijkt dit een veel te eenzijdige manier om over de beheerskramp te praten. Er zijn veel meer partijen bij betrokken. In veel gevallen blijken de slachtoffers ook de daders te zijn en de slechteriken (de controllers, managers) degenen die juist proberen de bureaucratie te verminderen. Ook zijn er steeds meer mensen die de handdoek in de ring gooien en onder de controleradar hun geluk zoeken. Wil je er echter echt wat aan doen, dan moet je zelf de handschoen opnemen en je nek uitsteken. Degenen die dat doen zijn de ‘activistische doeners’. Hoe gaan zij te werk?

Wat leer ik?
Je krijgt inzicht in het ‘speelveld’ van de rol die beheersen, auditen en inspecteren heeft bij het functioneren van organisaties. Ook wordt duidelijk op welke wijze je eigenlijk zelf net zo hard bijdraagt aan datgene waar je feitelijk zo’n hekel aan hebt. Verder wordt ingegaan op de vraag wat het betekent als jezèlf de stap neemt om te proberen het bureaucratische tij in jouw eigen organisatie te keren.


Prof. Dr. Thijs Homan
Prof. Dr Thijs Homan (1957) is Hoogleraar Change and Implementation bij de Open Universiteit Nederland. Bij de Open Universiteit Nederland begeleidt hij de promovendi die onderzoek doen in de zogeheten ‘complexity track’ van de PhD-school van de faculteit Management, Science and Technology. Ook verzorgt hij de Master of Science-colleges over Organisatieontwikkeling en Verandering (OVO).

Zijn eigen onderzoek gaat over organisatiedynamica, organisatie-ontwikkeling en verandermanagement. Daarbij werkt hij onder meer vanuit het perspectief van de sociologische complexiteits- en chaostheorie.

Hij publiceerde tal van artikelen en boeken. Zijn boek ‘Organisatiedynamica’ is inmiddels een evergreen in het vakgebied. Recent verscheen zijn boek ‘Het Et-ceteraprincipe’ waarin hij een heel nieuw perspectief op organisatieverandering ontvouwt. In ‘Het Et-ceteraprincipe’ toont Homan aan dat de feitelijke ontwikkeling van de organisatie het resultaat is van veel meer processen, dynamieken en toevalligheden dan alleen van de welgekozen acties van het management. In zijn laatste boek ‘In Control? Perspectieven op de beheerskramp in en om organisaties’ gaat hij in op de steeds verder toenemende lava van beheersings-, sturings, auditing- en controlmaatregelen en processen in organisaties. In tal van publicaties wordt er gesproken over ‘nieuw organiseren’; ‘Rijnlands organiseren’; ‘unbossing’; ‘terug naar de bedoeling’. Maar gaan deze publicaties het bureaucratische tij keren? Homan heeft zijn twijfels.

Naast zijn academische activiteiten is Homan zelfstandig adviseur, trainer en opleider. Enerzijds begeleidt hij  advies-en onderzoekstrajecten (action research); anderzijds is hij een veelgevraagd spreker en trainer bij tal van seminars, congressen, leergangen, academische opleidingen, in company-programma’s etc. Zie verder: http://thijs-homan.nl/

 

Inloggen

Moderator

Foto Alex Crick

Alex Crick
Nive Programma Commissaris
Leerlijn Persoonlijke Ontwikkeling