Goed Toezicht

- Leerlijn Goed Bestuur -

Wat is toezicht? Meer dan kijken. Wat is goed toezicht? Meer dan reageren. Hoe doe je het als toezichthouder goed? Op korte en lange termijn. Verhouding tussen toezicht en bestuur? Hoe kan de een de ander beter maken?

 

 

 

2019-09-25T15:00:00 | VIANEN

Spreker

Dick Ruimschotel, Directeur CMC Consultants en Good Governance centrum.

Deelnamekosten

Nive leden: gratis. 
Bedrijfsleden krijgen 2, 3 of 4 gratis toegangskaarten, afhankelijk van het type lidmaatschap. Extra personen betalen € 50,- per persoon.

Leden van BSPD en FFF: € 50,-.

Niet-leden: € 145,-. 
Voor introducés van niet-leden: € 95,-. 

Genoemde bedragen zijn exclusief btw en inclusief koffie/thee met lekkernij, frisdrank en Netwerkborrel na afloop.

Annuleren
Annuleren kan kosteloos (via mt.schlatmann@nive.org of 06 - 200 13 628) tot en met een dag voor aanvang van de bijeenkomst. Bij annulering op de dag zelf of bij no-show ontvang je een factuur van € 35,-.

Programma

woensdag 25 september 2019

15:00 - 15:30 uur Ontvangst.
15:30 - 15:35 uur Opening.
15:35 - 18:00 uur Workshop.
18:00 - 19:00 uur Netwerkborrel.

Workshop

Goed Toezicht

  • Wat is toezicht? Meer dan kijken.
  • Wat is goed toezicht? Meer dan reageren.
  • Hoe doe je het als toezichthouder goed? Op korte en lange termijn.
  • Verhouding tussen toezicht en bestuur? Hoe kan de een de ander beter maken?

Meer informatie

Marie-Thérèse Schlatmann, Manager MD Programma, bel (06) 200 13 628 of e-mail mt.schlatmann@nive.org.

Locatie:
Miele Experience Center
Adres:
De Limiet 2
4131 NR VIANEN
Nederland
Datum en tijdstip:
2019-09-25T15:00:00
Aanmeldperiode:
20190925 Cover boek Goed Toezicht


Nive Workshop
Goed Toezicht

Deze Workshop heeft tot doel de deelnemers goede concepten, ideeën en methodieken aan te reiken om toezicht goed te begrijpen, te evalueren en de eigen lokale praktijk te verbeteren. Hiertoe worden probleemanalyse en strategie met elkaar verbonden. Welke methoden heeft jouw organisatie om de juiste problemen te selecteren, en om daarbij de juiste doelen en strategieën te formuleren? Hoe wordt toezicht risk based en/of effectief? Tenslotte worden strategie en operaties met elkaar verbonden; zijn inzichten van de uitvoering voldoende doorgedrongen tot het management en draagt de uitvoering nu echt bij aan de beleidsdoelen of zijn dit twee gescheiden werelden?

Voor wie?
Deze Workshop Goed Toezicht is toegespitst op toezicht bij de centrale of decentrale overheid (ministeries, inspecties, provincies, gemeenten en RUD’s/omgevingsdiensten). De doelgroep bestaat uit afdelingshoofden, beleidsmedewerkers en projectcoördinatoren/projectleiders die de toezichtstrategie van hun organisatie (helpen) vormgeven.

Wat leer ik?
De Workshop Goed Toezicht ondersteunt een programmatische aanpak van toezicht. Dat wil zeggen dat je jouw eigen activiteiten op het gebied van toezicht voldoende samenhang, onderbouwing, sturing en effect geeft door een goede combinatie van inhoud en proces. Eigen thematiek kan worden ingebracht; daar ga je dan zelf mee aan de slag.

Dick Ruimschotel
Van huis uit is Dick Ruimschotel jurist en psycholoog (methodoloog), hij is ondernemer, onderzoeker, adviseur en schrijver op het gebied van toezicht en governance. Hij is directeur van CMC Consultants (toezicht en handhaving), Jobcarrousel (vrijwillige mobiliteit) en verder is hij betrokken bij de oprichting van het Good Governance centrum; een platform voor good governance en goed toezicht.

Zijn belangstelling in toezicht leidde tot het boek Goed Toezicht: principes van professionaliteit, democratie en good governance (Mediawerf 2014), dat handelt over alle mogelijke vormen van toezicht; verticaal toezicht (door overheid), horizontaal toezicht (door RvT/RvC), sociaal toezicht, maatschappelijk toezicht en zelftoezicht. Recent legt hij zich toe op de rol van zachte/harde controles en cultuur bij toezicht.

Dick Ruimschotel heeft gewerkt voor alle vormen van centraal en decentraal bestuur en toezicht; ministeries, inspecties, provincies, gemeenten en waterschappen.

 

Inloggen

Moderator

Frans Scheefhals leerlijn Goed Bestuur

Frans Scheefhals
Nive Programma Commissaris
Leerlijn Goed Bestuur