Dienen en Deugen - Een reflectie op kracht & kwetsbaarheid in bestuur en leiderschap

showcase1 18 09 26 Foto René Weijers.PNG 8,4 Impressie

- Leerlijn Goed Bestuur -

Bestuurders en topmanagers staan dagelijks in het brandpunt van de maatschappelijke aandacht. De verwachtingen over hun functioneren zijn terecht hooggespannen. Vaak is die aandacht niet positief en domineren de incidenten in de berichtgeving: dwalen, falen en schandalen voeren de boventoon. De vraag is of dit recht doet aan de pluriforme werkelijkheid van bestuur en topmanagement. 

 

 

2019-03-28T15:00:00 | VIANEN

Deelnamekosten

Nive leden: gratis. 
Bedrijfsleden krijgen 2, 3 of 4 gratis toegangskaarten, afhankelijk van het type lidmaatschap. Extra personen betalen € 50,- per persoon.

Niet-leden: € 145,-. 
Voor introducés van niet-leden: € 95,-. 

Genoemde bedragen zijn exclusief btw en inclusief koffie/thee met lekkernij, frisdrank en Netwerkborrel na afloop.

Annuleren
Annuleren kan kosteloos (via mt.schlatmann@nive.org of 06 - 200 13 628) tot en met een dag voor aanvang van de bijeenkomst. Bij annulering op de dag zelf of bij no-show ontvang je een factuur van € 35,-.

Programma

donderdag 28 maart 2019

15:00 - 15:30 uur Ontvangst.
15:30 - 15:35 uur Opening.
15:35 - 18:00 uur Masterclass.
18:00 - 19:00 uur Netwerkborrel.

Masterclass

Dienen en Deugen - Een reflectie op kracht & kwetsbaarheid in bestuur en leiderschap

Meer informatie

Marie-Thérèse Schlatmann, Manager MD Programma, bel (06) 200 13 628 of e-mail mt.schlatmann@nive.org.

Locatie:
Miele Experience Center
Adres:
De Limiet 2
4131 NR VIANEN
Nederland
Datum en tijdstip:
2019-03-28T15:00:00
Aanmeldperiode:
18 09 26 Foto cover boek.PNG


Nive Masterclass
Dienen en Deugen - Een reflectie op kracht & kwetsbaarheid in bestuur en leiderschap

Bestuurders en topmanagers staan dagelijks in het brandpunt van de maatschappelijke aandacht. De verwachtingen over hun functioneren zijn terecht hooggespannen. Vaak is die aandacht niet positief en domineren de incidenten in de berichtgeving: dwalen, falen en schandalen voeren de boventoon. De vraag is of dit recht doet aan de pluriforme werkelijkheid van bestuur en topmanagement.

In deze Masterclass Dienen en Deugen bekijkt René Weijers de werkelijkheid van bestuurders daarom vanuit een andere invalshoek: wanneer gaat het goed en waarom gaat het goed? Veel topbestuurders weten met hun organisatie waarde te creëren. Ze leveren een bijdrage die er toe doet. Het blijkt dat goede topbestuurders niet alleen bekwaam zijn, maar ook deugdzaam. Zij dienen door effectief om te gaan met complexiteit en deugen door tegelijkertijd te varen op een moreel kompas.

Bestuurlijke vraagstukken over strategie, leiderschap en verandering zijn dermate complex dat ze alléén met gestapelde intelligentie niet klein te krijgen zijn. Slimheid kan zelfs ontaarden in bedrog en fraude. Daarom is er ook een ander bestuurlijk repertoire noodzakelijk. Daarin voorziet het perspectief van klassieke en alledaagse deugden met een appèl op wijsheid, moed, matigheid en rechtvaardigheid. De verbinding tussen ‘weten’ en ‘geweten’ blijkt cruciaal. Deugden zijn ook een bron van zin en betekenis.

Bestuurlijke opgaven zijn doorgaans geen enkelvoudige puzzels die zich met een simpele redenering laten oplossen. Vaker gaat het om dilemma’s, paradoxen en ‘taaie’ kwesties. Bekwame bestuurders kunnen omgaan met dit verbonden vlechtwerk van soorten problemen. Ze weten een begaanbaar pad te vinden in een complexe en onvoorspelbare werkelijkheid. Daarvoor zijn overzicht, inzicht en timing belangrijke kwaliteiten. Bestuurders die dit kunnen, positioneren zichzelf niet als een traditionele held of een solistische redder in de nood met uitzonderlijke kwaliteiten. Eerder getuigen ze van respect voor de inzichten en opvattingen van anderen en gaan daar actief naar op zoek.

Wat levert deze Masterclass mij op?

  • Essentiële inzichten over ‘goed bestuur’ en leiderschap in topposities.
  • Zicht op het repertoire in het hanteren van complexiteit en onzekerheid.
  • De betekenis van bekwaamheid en deugdzaamheid in de top.
  • Aansprekende praktijkvoorbeelden.


Dr. Ing. René Weijers
René Weijers is zelfstandig bestuurs- en managementadviseur. Hij adviseert en begeleidt bedrijven, overheden en not for profit organisaties en is gefascineerd door de kernopgaven en uitdagingen van bestuurders, directies en managementteams.

Naast zijn adviespraktijk is René als ‘executive lecturer’ verbonden aan Nyenrode Business Universiteit en als gastdocent bij AOG in Masterprogramma’s op het gebied van verandering, leiderschap en goed bestuur.

Inloggen

Moderator

Frans Scheefhals leerlijn Goed Bestuur

Frans Scheefhals
Nive Programma Commissaris
Leerlijn Goed Bestuur

Leerlijn Goed Bestuur