De kracht van platformstrategie: Nieuwe verdienmodellen

strategische-personeelsplanning foto cor molenaar 6,9 Impressie

- Leerlijn Management & Ondernemerschap -

Nieuwe business concepten gaan uit van tussenpersonen die aanbod en vraag bij elkaar brengen. Ontmoetingsplaatsen voor selectie, “matching” en communicatie. Voorbeelden zijn AirBnB, Uber, maar ook Aamazon.com en Aliexpress, thuisbezorgd.nl en Bol.com. De nieuwe toetreders hebben andere verdienmodellen. Niet langer winsten op transacties maar bijvoorbeeld op advertenties, ranking of andere diensten. De concurrentie voor bestaande business modellen wordt steeds lastiger. Kan dit nog wel in de toekomst?

 

2018-05-29T15:00:00 | VIANEN

Spreker

Cor Molenaar, Bijzonder hoogleraar eMarketing en Distance Selling aan de Erasmus Universiteit en directeur van eXQuo Consultancy.

Deelnamekosten

Nive leden: gratis. 
Bedrijfsleden krijgen 2, 3 of 4 gratis toegangskaarten, afhankelijk van het type lidmaatschap. Extra personen betalen € 50,- per persoon.

Niet-leden: € 145,-. 
Voor introducés van niet-leden: € 95,-. 

Genoemde bedragen zijn exclusief btw en inclusief koffie/thee en Netwerkborrel na afloop.

Annuleren
Annuleren kan kosteloos (via mt.schlatmann@nive.org of 06 - 200 13 628) tot en met een dag voor aanvang van de bijeenkomst. Bij annulering op de dag zelf of bij no-show ontvang je een factuur van € 35,-.

Programma

dinsdag 29 mei 2018

15:00 - 15:30 uur Ontvangst.
15:30 - 15:35 uur Opening.
15:35 - 18:00 uur Masterclass.
18:00 - 19:00 uur Netwerkborrel.

Masterclass

De kracht van platformstrategie:
Nieuwe verdienmodellen

- Hoe kan je optimaal faciliterend zijn aan klantgedrag? -

Meer informatie

Marie-Thérèse Schlatmann, manager MD Programma Nive, bel (06) 200 13 628 of e-mail mt.schlatmann@nive.org.

Locatie:
Miele Experience Center
Adres:
De Limiet 2
4131 NR VIANEN
Nederland
Datum en tijdstip:
2018-05-29T15:00:00
Aanmeldperiode:
Cover boek 9789024408696


Nive Masterclass
De kracht van platformstrategie: Nieuwe verdienmodellen
- Hoe kan je optimaal faciliterend zijn aan klantgedrag? -

Nieuwe business concepten gaan uit van tussenpersonen die aanbod en vraag bij elkaar brengen. Ontmoetingsplaatsen voor selectie, “matching” en communicatie. Voorbeelden zijn AirBnB, Uber, maar ook Aamazon.com en Aliexpress, thuisbezorgd.nl en Bol.com.

Onderwerpen die aan de orde komen:

  • De kracht van nieuwe business concepten
  • Nieuwe verdienmodellen en concurrentiemodellen
  • Andere klantrelaties
  • Het einde van de supplychain?

 

Prof. Dr. Cor Molenaar over Platformstrategie en verdienmodellen
De nieuwe toetreders hebben andere verdienmodellen. Niet langer winsten op transacties maar bijvoorbeeld op advertenties, ranking of andere diensten. De concurrentie voor bestaande business modellen wordt steeds lastiger. Kan dit nog wel in de toekomst?

Wat levert deze bijeenkomst mij op?
Cor Molenaar geeft aan wat de kansen en de bedreigingen zijn van de huidige ontwikkelingen en toekomstige ontwikkelingen als Internet of Thing, blockchain, conversations.

Prof. Dr. Cor Molenaar
De combinatie van academisch onderzoek en toepassingen in de “praktijk”
Na zijn economiestudie heeft Cor een veelheid aan studies gevolgd om zijn visie verder te verdiepen. Nadat hij zijn masterdiploma had behaald aan de Vrije Universiteit te Amsterdam op het vakgebied organisatiekunde (change management 1992), begon hij aan zijn promotieonderzoek: “toepassingsmogelijkheden van informatietechnologie in marketing”. In januari 1997 heeft hij zijn proefschrift verdedigd aan de Rijksuniversiteit Groningen Zijn promotoren waren Prof Dr. P.S.H. Leeflang en Prof. Dr. J.C. Hoekstra.

In 1999 volgde zijn benoeming als (deeltijd) Hoogleraar bij de vakgroep Bedrijfskunde van RSM/ Erasmus Universiteit te Rotterdam. Zijn leeropdracht is: onderzoek te verrichten naar de veranderingen, die ontstaan door de toepassing van informatietechnologie in marketing en bij het gedrag van mensen. Naast onderzoek verzorgt hij ook een eigen keuzevak eMarketing binnen de reguliere masteropleiding. Sinds 2007 is zijn leeropdracht vergroot tot eMarketing en invloed internet op koopgedrag. Hierbij wordt juist de invloed van internet onderzocht op het koopgedrag van mensen en bedrijven.

Naast zijn werk als directeur van eXQuo Consultancy en het Hoogleraarschap is hij o.a. ook:

  • Voorzitter van de Stichting Certificering Thuiswinkel Waarborg
  • Lid van het examencollege van het NIMA, Nederlands Instituut voor Marketing
  • Lid European Expert Panel Adobe software
  • Lid van de adviesraad van diverse bedrijven.

Inloggen

Moderator

foto Joost Imthorn dec 2017 fullsizeoutput_74

Joost Imthorn
Nive Programma Commissaris
Leerlijn Management & Ondernemerschap