De Veranderversneller. Hoe ontwikkel je een geloofwaardig en richtinggevend veranderverhaal?

- Leerlijn Interim Management -

Om een verandering te realiseren, heb je een goed verhaal nodig. Een veranderverhaal geeft aan welke verandering er aan de orde is, hoe die tot stand komt en wie op welke manier betrokken is. Zo’n verhaal is nodig om mensen mee te nemen naar een nog onbekende toekomst. Het geeft richting en houvast, terwijl de gewenste uitkomst nog geen realiteit is. Het maken van zo’n veranderverhaal vraagt veranderkundig vakwerk.

2017-02-07T15:00:00 | Vianen

Spreker

Deelnamekosten

Nive leden: gratis. 
Bedrijfsleden krijgen 2, 3 of 4 gratis toegangskaarten, afhankelijk van het type lidmaatschap. Extra personen betalen € 50,- per persoon.

Niet-leden: € 145,-. 
Voor introducés van niet-leden: € 95,-. 

Genoemde bedragen zijn exclusief btw en inclusief koffie/thee en Netwerkborrel na afloop.

Annuleren
Annuleren kan kosteloos (via v.sterk@nive.org of 070 - 711 87 29) tot en met een dag voor aanvang van de bijeenkomst. Bij annulering op de dag zelf of bij no-show ontvang je een factuur van € 35,-.

Programma

dinsdag 7 februari 2017

15:00 - 15:30 uur Ontvangst.

15:30 - 15:35 uur Opening.
15:35 - 18:00 uur Workshop.
18:00 - 19:00 uur Netwerkborrel.

Meer informatie

Vincent Sterk, manager MD Programma Nive leerlijn Interim Management, bel (070) 711 87 29 of mail v.sterk@nive.org.

Locatie:
Miele Experience Center
Adres:
De Limiet 2
4131 NR Vianen

Datum en tijdstip:
2017-02-07T15:00:00
Aanmeldperiode:
Cover Veranderversneller shortlist

Over veranderverhalen
Om een verandering te realiseren heb je een goed verhaal nodig. Een veranderverhaal geeft aan welke verandering er aan de orde is, hoe die tot stand komt en wie op welke manier betrokken is. Zo’n verhaal is nodig om mensen mee te nemen naar een nog onbekende toekomst. Het geeft richting en houvast, terwijl de gewenste uitkomst nog geen realiteit is. Het maken van zo’n veranderverhaal vraagt veranderkundig vakwerk.

Een veranderverhaal bouw je op langs drie redeneerlijnen. Je puzzelt met de veranderagenda, de veranderaanpak en de mensen die een rol spelen in de realisatie van de verandering. Met elk van deze drie kan van alles misgaan. Dat zorgt voor vertraging. De agenda is bijvoorbeeld lang niet altijd duidelijk of heel abstract, waardoor het gissen blijft wat de verandering precies inhoudt. De aanpak is vaak nauwelijks doordacht, maar een volgende versie van wat de vorige keer niet werkte. Of de personen ontbreken die nodig zijn om voor elkaar te krijgen wat op de veranderagenda staat. Kort gezegd besteedt een goed veranderverhaal evenwichtig aandacht aan de inhoud van de verandering, het proces om tot die verandering te komen en de personen die betrokken zijn bij die verandering.

Leiders en hun adviseurs zijn vaak druk doende om de gewenste verandering tot een succes te maken, zonder stil te staan bij de kwaliteit van hun redenering. Juist die redenering helpt om richting te geven. In het redeneren vind je antwoorden en doe je ontdekkingen. Door zo te vertragen, kan je vervolgens versnellen. Dat is een van de mooie paradoxen die je als veranderaar kunt leren hanteren. Juist in het toepassen van het redeneren op een specifieke casus ontdek je wat daar nodig is om een volgende stap te zetten die bijdraagt aan het gewenste resultaat.

Wat levert deze Workshop je op?
Tijdens de workshop staan we stil bij wat het vraagt om een goed verhaal te maken. En je gaat aan de slag met je eigen veranderverhaal. Kilian verzorgt een drietal korte inleidingen en licht belangrijke aandachtspunten toe om rekening mee te houden. Je past deze toe op je eigen situatie en werkt samen met andere deelnemers. Juist in de toepassing leer je wat de waarde en het belang van een goed verhaal voor jou is. De workshop sluit af met een plenaire behandeling van een casus van de deelnemers of een casus uit de adviespraktijk van Kilian.

Kilian Bennebroek Gravenhorst
Dr Kilian Bennebroek Gravenhorst CMC is oprichter van PlusPulse, een netwerk van even bevlogen als ervaren veranderkundigen. Zij werken in wisselende combinaties samen aan stevige opdrachten. Naast zijn advieswerk verzorgt Kilian leertrajecten en hij publiceert. Hij is lid van de Raad van Toezicht van Spirit, jeugd- en opvoedhulp. De grote fascinatie van Kilian is om veranderambities in organisaties echt werkend te krijgen.

Inloggen

Moderator

Foto Esther Stehouwer

Esther Stehouwer
Nive Programma Commissaris
Leerlijn Interim Management