Foute besluiten - Patronen en oorzaken

April 2014 Wim - portret LinkedIn

- Leerlijn Goed Bestuur -

Elke dag nemen we talloze besluiten. Ook leidinggevende teams, bedrijfsdirecties, politici en bestuurders doen dat. Die hebben ervoor doorgeleerd, zou je zeggen. Toch nemen deze doorgewinterde professionals en leidinggevenden besluiten die soms slecht of zelfs rampzalig uitpakken. Besluiten van mensen met macht gaan vaak over belangrijke onderwerpen. Als die besluiten fout blijken te zijn, hebben ze dus verstrekkende gevolgen. Hoe komt het dat teams van gekwalificeerde mensen toch besluiten waarvan ze zich ook zelf achteraf afvragen: hoe hebben we dit ooit kunnen besluiten?

 

2020-10-07T15:00:00 | VIANEN

Spreker

Wim van Hennekeler, Management Consultant, auteur ‘Foute Besluiten’.

Deelnamekosten

Nive leden: gratis. 
Bedrijfsleden krijgen 2, 3 of 4 gratis toegangskaarten, afhankelijk van het type lidmaatschap. Extra personen betalen € 50,- per persoon.

Leden van het IM Register: gratis.

Leden van BSPD, FFF, FMN, DNA, Associatie van IIB, Logeion, Noloc, PZO én de abonnees van de Nieuwsbrief Businezz: € 50,-.
Ben jij lid van een beroeps- of branchevereniging en wil je ook graag met korting deelnemen? Neem dan contact op met Marie-Thérèse Schlatmann, telefoon (06) 200 13 628.

Niet-leden: € 145,-.
Voor introducés van niet-leden: € 95,-. 

Genoemde bedragen zijn exclusief btw en inclusief koffie/thee met lekkernij, frisdrank en Netwerkborrel na afloop.

Annuleren
Annuleren kan kosteloos (via mt.schlatmann@nive.org of 06 - 200 13 628) tot en met een dag voor aanvang van de bijeenkomst. Bij annulering op de dag zelf of bij no-show ontvang je een factuur van € 35,-.

Programma

woensdag 7 oktober 2020

15:00 - 15:30 uur Ontvangst.
15:30 - 15:35 uur Opening.
15:35 - 18:00 uur Masterclass.
18:00 - 19:00 uur Netwerkborrel.

Masterclass

Foute besluiten - Patronen en oorzaken

Meer informatie

Marie-Thérèse Schlatmann, Manager MD Programma, bel (06) 200 13 628 of e-mail mt.schlatmann@nive.org.

Locatie:
Miele Experience Center
Adres:
De Limiet 2
4131 NR VIANEN
Nederland
Datum en tijdstip:
2020-10-07T15:00:00
Aanmeldperiode:
Cover Foute Besluiten PPT


Nive Masterclass

Foute besluiten - Patronen en oorzaken

Elke dag nemen we talloze besluiten. Ook leidinggevende teams, bedrijfsdirecties, politici en bestuurders doen dat. Die hebben ervoor doorgeleerd, zou je zeggen. Toch nemen deze doorgewinterde professionals en leidinggevenden besluiten die soms slecht of zelfs rampzalig uitpakken. Besluiten van mensen met macht gaan vaak over belangrijke onderwerpen. Als die besluiten fout blijken te zijn, hebben ze dus verstrekkende gevolgen. Hoe komt het dat teams van gekwalificeerde mensen toch besluiten waarvan ze zich ook zelf achteraf afvragen: hoe hebben we dit ooit kunnen besluiten? Een groot, geldverslindend project dat mislukt. Een fusie die tot kapitaalvernietiging leidt. Banen die verloren gaan door slecht beleid....

Managementadviseur Wim van Hennekeler maakt in deze bijeenkomst, mede op basis van zijn boek ‘Foute Besluiten - Patronen en Oorzaken’, een tocht langs een veelheid van dergelijke besluiten. Vaak blijken bij besluitvormers achterliggende patronen aan het werk die kenmerkend zijn voor het team of de organisatie. Zij hebben hun eigen besluitvormingscultuur ontwikkeld met specifieke valkuilen en ontwikkelpunten. Als je je daar beter bewust van bent, kun je de onderliggende patronen en de risico’s voor foute besluiten herkennen. Zodoende neem je betere besluiten.

In deze bijeenkomst leer je ook de besluitvormingscultuur van jouw eigen organisatie of team en de specifieke valkuilen die deze met zich brengt, beter begrijpen.

Wat biedt deze bijeenkomst mij?

  • Inzicht in hoe achterliggende patronen en oorzaken in organisaties, directies en teams tot besluiten leiden die naderhand fout hebben uitgepakt.
  • Inzicht in patronen en oorzaken die gelden voor de eigen organisatie of het eigen team van deelnemers.
  • Tips om deze specifieke valkuilen te vermijden en de eigen besluitvormingscultuur te ontwikkelen.

 

Wim van Hennekeler
Wim van Hennekeler begeleidt en adviseert organisaties, directies, Raden van Bestuur en afdelingen bij veranderingen. Hij publiceert regelmatig, recentelijk onder meer over de veranderende rol van de Raad van Bestuur van ondernemingen en over de impact van digitale transformatie op leiderschap, organisatie en veranderprocessen. Hij spreekt over deze onderwerpen ook op seminars en congressen.

Wim heeft zelf ook eindverantwoordelijke leidinggevende rollen vervuld in management consultancy bij Deloitte, PA Consulting Group en momenteel als Head of Consulting Benelux.

Vóór hij consultant werd, was Wim eerst werkzaam als researcher bij VPRO Televisie en vervolgens beleidsmedewerker bij het Ministerie van Sociale Zaken en Werkgelegenheid. Hij is afgestudeerd als politicoloog aan de Universiteit van Amsterdam.

In adviestrajecten met organisaties legt Wim de nadruk op daadwerkelijk implementeren, niet blijven steken in de fase van het advies. Die adviestrajecten hebben bijvoorbeeld betrekking op gebieden als (digitale) innovatie, technologie of ingrijpende veranderingen. De besluitvormingscultuur van de organisatie vormt daarbij per definitie een richtsnoer. Wim staat organisaties vaak bij als er belangrijke besluiten te nemen zijn, maar ook als er teruggeblikt wordt op een besluit dat slecht heeft uitgepakt. Dan is het zaak daarvan te leren om tot een betere besluitvormingscultuur te komen.

Inloggen

Moderator

Foto Frans Scheefhals dec 2019 - kopie

Frans Scheefhals
Nive Programma Commissaris
Leerlijn Goed Bestuur