Onze leden

Het Nive heeft meer dan 500 bedrijven die lid zijn van het Nive. Via deze bedrijven bereiken we zo'n 30.000 managers in Nederland. Geen vereniging heeft een sterker managersnetwerk dan het Nive.

De managers - onze leden - zijn in een breed scala werkzaam. Financien, HRM, Sales, Marketing, Juridische zaken, algemeen Management, Facility management, Productontwikkeling, Inkoop; onze leden zijn echt van alle markten thuis. Maar waar komen ze vandaan? Waar werken onze leden?

Aalberts Industries - Allen & Overy - Bagels & Beans - Bouwend Nederland - Buma/Stemra - Centraal Bureau voor de Statistiek (CBS) - De Nederlandsche Bank - DIY Soap - Emeritor Procurement Services - Excellente Studenten (Inholland) - FNV Vakcentrale - Gemalto - Havenbedrijf Amsterdam - Isala Klinieken - KLM - Koninklijke Vopak - Van Lanschot - Monuta - NEN - OSC - PGGM - Prysmian Netherlands - Randstad - Schiphol Group - Special Refining Company - Tata Steel - T-Mobile - Valori - Wageningen University & Researchcentre - X5 Retail Group - Ymere - Zwanenberg Food Group
en nog vele anderen.


Het is maar een kleine greep uit de meer dan 425 bedrijfsleden die het Nive - naast de nodige persoonlijke leden - heeft. 

Inloggen

Lid aan het woord

Irmgard Bomers - initiatiefnemer WIN3

Managen in 2025 - Allemaal baas van onszelf?
Je zult maar manager zijn in deze tijd. Dan heb je het niet gemakkelijk. Klagen over managers is van alle tijden, maar over een paar jaar is dat niet meer nodig als je Tegenlicht moet geloven in “Het einde van de manager”. Dan zijn we met z’n allen baas over onszelf. Hoe fijn is dat? Hebben we dan nog wel een Managers Platform nodig?

Het is ontegenzeggelijk waar: de rol van de manager verandert. Maar geldt dat niet voor alle functies? Iedereen die over pakweg tien jaar nog aan het werk wil zijn, doet er goed aan om nu na te denken over de vraag waar je tegen die tijd je geld mee verdient. We zitten in een Verandering van tijdperk, zegt Jan Rotmans. Volgens hem zal Nederland de komende decennia transformeren naar een nieuwe samenleving waarin de machtsverhoudingen zoals we die nu kennen radicaal zijn omgegooid. Dit is geen idealistisch vergezicht, zegt hij, maar de onontkoombare uitkomst van de kantelperiode waarin Nederland zich nu bevindt.

In de lead
Met dit gegeven als uitgangspunt is het goed dat het Nive dit jubileumjaar de discussie opent over de toekomst van het vak. Het getuigt van leiderschap om als oudste platform van managers de lead te nemen in de aanloop naar het 100-jarig bestaan in 2025. Aanval is nog steeds de beste verdediging. Dat doet het Nive door een aansprekend programma aan te bieden aan een kwalitatief goed netwerk en de samenwerking tussen managers en interim managers niet uit de weg te gaan. Actief gebruikmaken van het lidmaatschap bevordert de discussie en het nadenken over de eigen toekomst. Dat is nodig!

Irmgard Bomers
Initiatiefnemer en smaakmaker WIN