Leerlijn Interim Management

Wat maakt mijn visie op de leerlijn Interim Management bijzonder?
Bij (interim)management wordt een beroep gedaan op een breed arsenaal van kennis, competenties en vaardigheden. We worden geconfronteerd met verschillende uitdagingen en problemen in organisaties. Ik moet dan ook altijd denken aan wat Einstein zei: ‘We kunnen een probleem niet oplossen met de denkwijze die het heeft veroorzaakt’. Mijn visie is dan ook hoe meer kennis vanuit verschillende denk- en zienswijzen, hoe dichter we bij een oplossing komen. We kunnen zoveel van anderen leren.

Mijn missie
Mijn missie is om Nive leden een breed arsenaal aan denkwijzen aan te bieden. Vorig jaar hebben we aandacht besteed aan ‘wat betekenisvol ondernemen is’, ‘hoe we veranderingen kunnen versnellen’, ‘hoe je jouw leiderschap in evenwicht houdt’, ‘hoe je kunt omgaan met lastige situaties’, ‘hoe je zorgt dat ander gedrag ook blijvend ander gedrag is, door neuroleiderschap’ en ‘wat je kunt doen om voor jezelf en jouw team een innovatieve mindset te creëren’. In 2018 richten wij ons op de vragen: Durf jij de vaste structuur los te laten en anders te gaan werken? Wat is de rol van (interim)managers in herkennen en aanpakken van angstcultuur? en Wat kunnen we leren van ‘goede’ en ‘foute’ leiders? Dit jaar besteden we aandacht aan de onderwerpen organisatiestructuur, de organisatiecultuur en leiderschapsstijlen.

Ik wil onze Nive leden graag verrijken met interessante ideeën, oplossingen, technieken en verhalen van schrijvers, onderzoekers, professoren en praktijkgenoten. Zodat ze uitdagingen en problemen vanuit meer verschillende denkwijzen kunnen benaderen en oplossen.

Het is immers zoals Eldridge Cleaver zei: 'There is no more neutrality in the world. You either have to be part of the solution, or you're going to be part of the problem.'


Esther Stehouwer
Eigenaar De Blikverruimer
M: (06) 41 71 56 97
esther@blikverruimer.nl

 

Data leerlijn Interim Management

Moderator

Foto Esther Stehouwer

Esther Stehouwer
Nive Programma Commissaris
Leerlijn Interim Management