Nive Kennisnetwerk Interim Management

Bent u een Interim manager, dan is ons Kennisnetwerk Interim Management waarschijnlijk iets voor u. Leden van dit kennisnetwerk zijn serieus bezig met hun vak. Ze blijven zich professionaliseren, door onder andere periodieke reflectie op hun handelen, professionele kennisuitwisseling en het deelnemen aan specifieke thema-avonden. De leden onderschrijven eveneens de gedragscode en het tuchtrecht. Het kennisnetwerk biedt interim managers met verschillende specialisaties en achtergronden een onafhankelijk platform om kennis, inzichten en ervaringen op te doen en te delen.

'De invloed van maatschappelijke en economische ontwikkelingen is niet te stuiten. Er vinden verschuivingen plaats in het vak, waarbij verandermanagement niet langer alleen aan de interim manager voorbehouden is. Immers, iedere manager krijgt te maken met organisatieontwikkeling en wordt geacht deze veranderingen te kunnen managen.'

 

Waarom lid worden van het Kennisnetwerk Interim management?

Er is een andere tijd gekomen met nieuwe opvattingen over verbinden en samenwerken. Tussen klanten en leveranciers, tussen zelfstandige professionals onderling en nu dus ook tussen branche- en beroepsverenigingen. Nive richt zich als vereniging op managers in het algemeen en het kennisnetwerk gaat specifiek op het vak van de interim manager. In de uitwerking hiervan is de koers gericht op samen opereren, kennis en ervaring inbrengen, kennis en ervaring overdragen en dat alles vanuit continue professionalisering.

 

Interim Management is meer dan tijdelijk management

Permanente professionalisering van maatschappelijk belang 

Het échte Interim Management is meer dan het tijdelijk inhuren van een manager. Om de doelstellingen binnen een organisatie te kunnen realiseren, zijn er vaak meer competenties nodig dan de aanwezige competanties van managers en bestuurders in vaste dienst. Goed Interim Management helpt de onderneming op het hoogste niveau verder in haar ontwikkeling. Snel inzicht in de organisatie, in korte tijd een scherpe analyse maken, tijdens ‘de dagelijkse verkoop’ tegelijkertijd een strategische vernieuwing doorvoeren, borgen en werken binnen soms complexe en politieke krachtenvelden. Het zijn een paar voorbeelden van de toegevoegde waarde van een échte interim manager.

Om van toegevoegde waarde te kunnen zijn binnen steeds veranderende organisaties, moet de interim manager uitgerust zijn met de juiste kennis. Nive biedt interim managers een platform aan om onderling kennis en nieuwe inzichten te delen. Het nieuwe Nive Kennisnetwerk Interim Management richt zich specifiek op interim managers. Om bij de behoeften van de leden aan te sluiten, wordt binnen het Nive Kennisnetwerk aandacht besteed aan verschillende zaken zoals het aanbod aan kennis en inzicht tijdens bijeenkomsten, een werkconferentie, gerichte artikelen en de werving voor nieuwe leden.

Wilt u meer weten over het programma van de leerlijn Interim Management, klik dan hier.

Voor meer informatie of suggesties kunt u terecht bij Vincent Sterk, secretaris Nive Kennisnetwerk Interim Management en SQ.


Inloggen

Column Nive Kennisnetwerk Interim Management

column

Een nieuwe fase voor de beroepsgroep: van belang voor allen
Ruim een jaar geleden werd ik ‘kwartiermaker’ voor het nieuwe Kennisnetwerk Interim Management binnen de Nive-organisatie. Een uitdagende rol op weg naar de toekomst voor een vakgebied dat veel betekenend is gebleken - en zal blijven betekenen - voor ondernemend Nederland. Een van oorsprong militaire term: voor de troepen uitsturen ter voorbereiding van de komst van de rest. Inmiddels is de operationele invulling van de nieuwe beroepsorganisatie voor interim managers in de Nive-organisatie sinds kort in handen van Marute Thuis. Op basis van het geleerde en ervarene gedurende de kwartiermakersperiode wordt nu met kracht de meerwaarde voor én interim managers én ook voor de (potentiële) opdrachtgevers ingevuld. En de ambitie spreekt voor zich.