Leerlijn Finance, Business & IT

Over het algemeen hebben mensen bij het horen van ‘Finance’, ‘Business’ & ‘IT’ niet direct de associatie met een spannend vakgebied. Ik hoop met de door mij gekozen thema`s te laten zien dat dit alles behalve een saai vakgebied is. Door interessante casussen uit de praktijk te behandelen met zowel raakvlakken met Finance als IT zijn de bijeenkomsten voor professionals van beide gebieden erg leuk om bij te wonen. Daarnaast kun je, doordat het casussen uit de praktijk betreft, de opgedane kennis direct toepassen in je eigen werk.

De eerste workshop staat in het teken van vergaande automatisering van het P2P proces. Door de technologische ontwikkelingen is het niet meer de vraag ‘of’ maar ‘wanneer’ gaan wij onze bedrijfsprocessen automatiseren /optimaliseren? In dit proces is zowel de rol van de Financial als die van de IT-er van belang met een enorme impact op de business bij ASML.

In de tweede workshop wordt de Imtech Casus behandeld. Hoe heeft dit kunnen gebeuren? En welke lessen kunnen wij hieruit trekken? Door deze tastbare lessen is het mogelijk om dit in te vullen in de eigen organisatie. Kan dit ons ook gebeuren? Zijn er binnen onze organisatie aandachtspunten? Nu ruim 3 jaar na het echec wordt inmiddels ook meer duidelijk over de juridische gevolgen van de aansprakelijkheidstellingen.

Voortbordurend op de lessen die wij hebben geleerd van het Imtech debacle wordt in de laatste workshop ‘Het Kompas’ een tienstappenplan behandeld. Door met de juiste KPI`s te navigeren kun je zorgen voor meer grip op het bedrijfsresultaat.

Kortom, drie unieke opzichzelfstaande workshops die elkaar eveneens goed aanvullen!

Mick Bouwman
Financieel Interim Manager bij HighQ
M: (06) 83 33 01 47
mbouwman@HighQ.nl

Data leerlijn Finance, Business & IT

Moderator

Foto Mick

Leerlijn Finance, Business & IT