Leerlijn Goed Bestuur

‘Goed bestuur is essentieel maar niet vanzelfsprekend’

Wat is goed bestuur? Welke keuzes zijn er te maken? Hoe doe je dat? Wie is je voorbeeld? Welke adviezen volg je op en welke juist niet? Hoe houd je de juiste koers tussen de dagelijkse zaken door? Zo maar een paar vragen die als eerste opkomen als je je verdiept in wat goed bestuur allemaal betekent. Belangrijk om je verder in te verdiepen en goed om met anderen die voor dezelfde keuzes en dilemma’s staan over te sparren tijdens de leergang Goed Bestuur van het Nive MD Programma. Het doel van het programma is om je enerzijds handvatten te geven waar je gelijk mee aan de slag kan en anderzijds je te motiveren en te inspireren om te blijven ontwikkelen.

De gedachte achter de verschillende thema’s is om de focus te leggen op vraagstukken die herkenbaar zijn en waar je als professional voortdurend mee te maken hebt. René Weijers trapt af met Dienen en Deugen. Met als kern: wanneer gaat het goed en waarom gaat het goed? Hoe kun je dienen en hoe laat je het deugen? Lastige vragen die hanteerbaar gemaakt worden. De tweede bijeenkomst gaat over de praktijk van executive coaching. Yvonne Burger geeft ons inzicht in dit belangrijke hulpmiddel om de juiste dingen te doen. Feedback en hulp door een deskundige buitenstaander kan heel confronterend en heel constructief zijn. In de derde en laatste bijeenkomst komt Goed Toezicht aan bod. Goed bestuur is immers gebaat bij Goed Toezicht. Dick Ruimschotel leert ons hoe de een de ander beter kan maken. De wisselwerking tussen bestuurder en toezichthouder om samen een hoger niveau te bereiken.

Ieder thema wordt vanuit de theorie en de praktijk benaderd en de sessies zullen een interactief karakter hebben.

Ik verheug mij op leerzame en aansprekende bijeenkomsten.

 

Mr. Frans Scheefhals
Begeleiding Kennisnetwerken Bestuurssecretarissen Nive
Partner Werving & Selectiebureau Secretarius
Programmamanager / docent Governance University
Interim secretaris
Juridische adviseur voor ondernemers
M: (06) 53 39 35 22
f.scheefhals@nive.org

Data leerlijn Goed Bestuur

Moderator

Frans Scheefhals leerlijn Goed Bestuur

Frans Scheefhals
Nive Programma Commissaris
Leerlijn Goed Bestuur

Leerlijn Goed Bestuur