Impressie

Nive Workshop

Onder leiding van Dick Ruimschotel, Directeur CMC Consultants en Good Governance centrum.

 

Woensdag 25 september 2019.

Goed Toezicht

 - Leerlijn Goed Bestuur -

 

Presentatie
Klik hier voor de presentatie van Dick Ruimschotel.

Belangrijkste inzichten van de deelnemers

  • Toezicht kan en moet de toezichthouder zelf vormgeven, samen met het bestuur.
  • Inzicht is toezicht en de vele facetten.
  • Bewust wat er beter kan.
  • Bestuur werkt niet altijd > is meer Raad van Bestuur.
  • Dat Bestuur op risicotoezicht zit. Willen we dit?
  • Stakeholders 2x 1 jaar > niet formeel/adviserend.
  • Je hebt de bestaande structuren. Hoe gaat de toekomst eruit zien?
  • Toezicht = statisch, niet dynamisch. Groepsproces > nieuwe inzichten.
  • Dat toezichthouders een grotere rol hebben dan alleen toezichthouden. Ook sparring partner en challenger zijn is belangrijk. Selectie en diversiteit in RvT is belangrijk.
  • Belang betrokkenheid toezichthouder.

Inloggen

Moderator

Frans Scheefhals leerlijn Goed Bestuur

Frans Scheefhals
Nive Programma Commissaris
Leerlijn Goed Bestuur

Leerlijn Goed Bestuur