Impressie

Nive Workshop

Onder leiding van Yvonne Burger, Hoogleraar, organisatieadviseur, toezichthouder en executive (team)coach Vrije Universiteit en Burger Organization Development.Dinsdag 4 juni 2019.

Spiegel aan de Top: over de praktijk van executive coaching

 - Leerlijn Goed Bestuur -

 

Belangrijkste inzichten van de deelnemers

 • Overzicht gekregen. De ‘toolkit’ kan weer gebruikt worden.
 • Wat coaching exact is.
 • Waardering. Niet aardig gevonden willen worden.
 • Verschil coaching en advies. Guidance / richtlijnen.
 • Verbinding / niet oordelen.
 • Bewustwording van rol als coach.
 • Spreek de juiste taal. Feest van herkenning en bevestiging.
 • Reflectie op de onderwerpen. Inspiratie.
 • Het mag schuren. Liefdevolle distantie.
 • Verwondering, verbazing.
 • Het zijn net mensen. Coaching is een vak.

Inloggen

Moderator

Frans Scheefhals leerlijn Goed Bestuur

Frans Scheefhals
Nive Programma Commissaris
Leerlijn Goed Bestuur

Leerlijn Goed Bestuur