De Koning Willem I Prijzen 2024Royal Cosun, Lagemaat Sloopwerken en Fairphone winnen de Koning Willem I Prijzen 2024

Hare Majesteit Koningin Máxima reikte de ‘Oscars’ van het Nederlandse bedrijfsleven donderdag 16 mei 2024 uit in Theater de Spiegel in Zwolle. Van harte gefeliciteerd Royal Cosun (winnaar Grootbedrijf), Lagemaat Sloopwerken BV (winnaar MKB) en Fairphone (winnaar Plaquette voor duurzaam ondernemerschap)! Wat een prachtige voorbeelden dat succesvol ondernemerschap heel goed te verenigen is met de transitie naar een circulaire economie.

Over de Koning Willem I Stichting
De Koning Willem I Stichting (1958) reikt drie belangrijke prijzen op het gebied van verantwoord, duurzaam en innovatief ondernemerschap uit: de Koning Willem I Prijs ‘grootbedrijf’ en ‘mkb’ en de Koning Willem I Plaquette voor Duurzaam Ondernemerschap. Deze onafhankelijke prijzen vormen de ultieme bekroning op goed ondernemerschap in iedere categorie: van agricultuur tot techniek, food en entertainment. President van De Nederlandsche Bank N.V. prof. dr. Klaas Knot is voorzitter van de stichting. Erevoorzitter is Hare Majesteit Koningin Máxima. Het Ministerie van Economische Zaken & Klimaat en het Ministerie van Infrastructuur & Waterstaat zijn actieve partners van de stichting.

‘Future Fit Financials (FFF) is onderdeel van Nive!’

Naar de FFF-site

Nive MD Programma 2024

Nive biedt haar leden als waardevol onderdeel van het lidmaatschap jaarlijks een boeiend Management Development Programma aan. Niet alleen exclusief voor Nive-leden, maar ook toegankelijk voor leden van andere verenigingen, branche- en beroepsorganisaties waarmee Nive een samenwerking is aangegaan. Deze openstelling verrijkt de bijeenkomsten met deelnemers met diverse achtergronden, wat het netwerken en de onderlinge kennisuitwisseling versterkt met extra invalshoeken. Alle sessies van het Nive MD Programma vinden plaats bij Miele in Vianen.

Nieuw Nive Kennisnetwerk in opbouw met thema Governance

Een nieuw Governance-kennisnetwerk: dit jaar ontstond bij Nive het initiatief om een aparte groep te starten voor Governance-experts naast de bestaande netwerken. Nu de Governance-factor van ESG volwaardig bij ondernemingen wordt ingevuld, ontstaat daar duidelijk behoefte aan.

Zo zijn speciale Governance-functionarissen verantwoordelijk voor (het overzicht op) de 'Corporate' én 'Internal Governance' en de organisatiebrede inbedding daarvan. Die experts zien veel voordeel in het functioneren van een gezamenlijk netwerk met regelmatige bijeenkomsten. Nive kan dat faciliteren.

Een eerste peiling levert het beeld op dat de financiële ondernemingen zeker geïnteresseerd zijn in deelname. Drie experts van grote banken in Nederland hebben dat aangegeven. In de financiële wereld gelden namelijk extra veel regels, lokaal en internationaal, voor de inrichting van Governance.

Vanuit de organisatorische kant van Nive zal Willem van Kinschot dit initiatief begeleiden. De nieuwe groep staat open voor deelnemers van bedrijven die al lid zijn, maar ook voor bedrijven die nog lid willen worden. Die mogen vrijblijvend deelnemen gedurende 2024. Neem voor toetreding tot de groep contact op met Willem en als je nog geen Nive Lid bent, sluit je dan aan bij onze vereniging waar een groot aantal ondernemingen, waaronder meer dan de helft van de beursgenoteerde AEX- en AMX-bedrijven, reeds onderdeel van uitmaken!

Boek: Jam Cultures

In Jam Cultures duikt Jitske Kramer in de dynamiek van verschillen en macht. Het geeft antwoord op de vraag: hoe creëer je een inclusieve cultuur, waarin we alle talenten benutten. Inclusief leiderschap is als een jamsessie, waarin het voor iedereen helder is wie waaraan mag meedoen, wie waarover mag meepraten en wie mag wat meebeslissen.

Het boek Jam Cultures is de basis van de Nive Workshop, welke op woensdag 11 september 2024 gegeven wordt, door Mireille Ollivieira

De Nive Leerlijnen

In 2024 bestaat het MD Programma uit drie leerlijnen. Iedere leerlijn wordt vormgegeven door een Programma Commissaris.


Waarom is deelname aan de Nive-bijeenkomsten interessant en zinvol?

  1. Voed je creativiteit en kennis voortdurend.
  2. Verkrijg nieuwe inzichten over actuele thema's.
  3. Wissel ervaringen uit met andere managers, ondernemers en directeuren.
  4. Laat je inspireren door gepassioneerde sprekers.
  5. De diverse onderwerpen en netwerkcontacten bieden inspiratie, plezier en momenten van zelfreflectie.
  6. Dankzij de kleine groepen (circa 25 deelnemers) ontstaat er veel interactie, en heb je direct contact met de spreker en collega-deelnemers.
  7. Beschouw het als een essentieel onderdeel van je permanente educatie.

DNA

De DNA Academie is een onderdeel van De Nederlandse Associatie. In de academie ontwikkelt DNA vakinhoudelijke trainingen voor verenigingsprofessionals en verenigingsbestuurders. Dit doen we vanuit de ambitie om verenigingsprofessionals en bestuurders te blijven ontwikkelen en inspireren. Wil je op de hoogte blijven van alle ontwikkelingen?

Lid aan het woord: Dick Mik

AL VAAK POSITIEF VERRAST DOOR HET NIVE!
Door mijn vak weet ik dat een verrassing op z’n tijd essentieel is om een perfecte klantrelatie te bouwen en te onderhouden. Ik ben gespecialiseerd in ‘Klantloyaliteit’ en daarbij gaat het in de kern om 3 onderwerpen: Vertrouwen, Aandacht en Verrassen. Graag sta ik bij het laatste onderwerp even stil in relatie tot het Nive. Ook omdat ‘Verrassen’ door de meeste mensen als de grootste uitdaging wordt gezien.