Masterclass Onvrijwillig
Lessen uit gedwongen vertrek van bestuurders

Dinsdag 2 november 2021

Masterclass - Leerlijn Goed Bestuur

Programma

15:00 - 15:30 uur Ontvangst
15:30 - 15:35 uur Opening
15:35 - 18:00 uur Masterclass
18:00 - 19:00 uur Netwerkborrel

Locatie

Miele Experience Center
De Limiet 2
4131 NR VIANEN
Nederland

Onvrijwillig - Lessen uit gedwongen vertrek van bestuurders
Het komt met grote regelmaat voor dat een bestuurder van een organisatie gedwongen wordt te vertrekken. Dat is een ingrijpende gebeurtenis. Altijd. In de eerste plaats voor de bestuurders zelf (en hun naasten). Maar ook voor allerlei andere betrokkenen in en buiten de organisatie. En zeker ook voor de interne toezichthouders die verantwoordelijk zijn voor dat vertrek. Meestal gaat er een moeizaam, intensief en soms ook langdurig proces aan vooraf.

Toezichthouders worstelen nogal eens met de vraag of de zittende bestuurder nog past bij de opdracht van de organisatie. ‘Vinden we dat het goed gaat? Moet er worden ingegrepen en moet de bestuurder vertrekken? Zo ja, wanneer? En hoe dan?’.

In deze Masterclass besteedt Pieter Wijnsma aandacht aan de factoren, die kunnen leiden tot het (min of meer) gedwongen vertrek van bestuurders en wat bestuurders en toezichthouders kunnen doen om het risico daarop te minimaliseren. De inzichten komen voort uit 70 interviews met bestuurders en toezichthouders over hun ervaringen daarmee. Tijdens deze bijeenkomst heb je de mogelijkheid om je ervaring hierover te delen met de overige deelnemers (voor zover je dat wil/kan delen).

We eindigen met een bespreking van de vraag wat de rol van bestuurssecretarissen zou kunnen zijn in zo’n proces van gedwongen vertrek.

Pieter Wijnsma
Pieter heeft zo’n 30 jaar ervaring in een reeks van management- en bestuursfuncties in de gezondheidszorg. De afgelopen jaren heeft hij zich ingezet voor de scholing van zorgbestuurders en medisch specialisten met management- en bestuursfuncties. Dat heeft hij gedaan als programmadirecteur bij het Erasmus Centrum voor Zorgbestuur en als directeur van de Academie voor Medisch Specialisten. Nu zet hij zijn ervaring in voor het ondersteunen van besturen en interne toezichthouders van vooral maatschappelijke organisaties.

Pieter is van origine psycholoog. Hij is geïnteresseerd in het persoonlijk functioneren van mensen in de top van organisaties in het licht van de maatschappelijke context waarin zij acteren. Hij is eind 2019 gepromoveerd op de ethiek van het besturen en verzorgt onder meer scholing over ethiek voor toezichthouders. Daarnaast heeft hij samen met collegae bij Governance Support onderzoek gedaan naar gedwongen vertrek van bestuurders, dat in het voorjaar 2020 gepubliceerd zal worden. De combinatie van het academische werk en de praktijk ervaart Pieter als wederzijds bevruchtend.

TerugAanmelden