Masterclass De Winst van Purpose
Hoe ondernemingen het verschil kunnen maken

Dinsdag 11 oktober 2022

Masterclass - Leerlijn Goed Bestuur

Programma

15:00 - 15:30 uur Ontvangst
15:30 - 15:35 uur Opening
15:35 - 18:00 uur Masterclass
18:00 - 19:00 uur Netwerkborrel

Locatie

Miele Experience Center
De Limiet 2
4131 NR VIANEN

De Winst van Purpose: Hoe ondernemingen het verschil kunnen maken

  • Wat zijn purpose-gedreven ondernemingen?
  • In hoeverre zijn Nederlandse bedrijven purpose-gedreven?
  • Wat zijn de kenmerken van purpose-gedreven ondernemingen en welke best practices hanteren zij?
  • Wat drijft ondernemingen om hun bijdrage aan de maatschappij meer centraal te stellen?
  • En wat levert het bedrijven op?

Hoe maatschappelijk bewust zijn Nederlandse ondernemingen? Voor twee op de drie ondernemingen is de bestaansgrond puur en alleen gebaseerd op economische motieven. In een tijdperk waarbij de negatieve impact van ondernemingen op de maatschappij zo onder de publieke en politieke aandacht staat, is het essentieel dat ondernemingen aantonen dat zij niet het probleem vormen, maar juist een belangrijk deel uitmaken van de oplossing. Ondernemingen met een purpose kiezen een maatschappelijk doel als fundament van de onderneming en stellen een winstgevend businessmodel daaraan ten dienste. Deze presentatie laat jou zien hoe ondernemingen een purpose ontwikkelen, waarom ze dit doen en wat het hen oplevert. Op basis van zestig interviews met bestuurders, commissarissen en interne en externe stakeholders van toonaangevende Nederlandse ondernemingen (ABN AMRO, Havenbedrijf Rotterdam, Heineken, KLM, NXP Semiconductors, Philips, Protix, PwC, Randstad en Shell) laten we op indringende en overtuigende wijze zien wat ondernemingen zelf kunnen doen om hun maatschappelijk bewustzijn te verhogen. Het surveyonderzoek laat zien dat het Nederlandse bedrijfsleven nog een hele weg te gaan heeft. De casestudies daarentegen laten zien hoe ondernemingen hun nieuwe rol in de maatschappij proberen in te vullen zonder de economische belangen uit het oog te verliezen. 

Wat neem je na afloop van deze bijeenkomst mee naar huis?
Een concreet stappenplan dat bestuurders, managers en medewerkers handvatten biedt om de purpose in hun onderneming vorm te geven. Tevens de vaststelling van een succesvol traject (purpose journey) waarlangs jouw organisatie maatschappelijke doelstellingen kan realiseren met een winstgevend businessmodel op basis van intrinsieke motivatie (push for purpose) of onder druk van de omgeving (pull for purpose). Wil je weten waar jouw organisatie staat, doe dan de Purpose Scan (www.dewinstvanpurpose.nl) en ontvang een uitgebreide rapportage.


Prof. dr. H.W. (Henk) Volberda
Prof. dr. H.W. Volberda (1964) is hoogleraar Strategic Management & Innovation aan de Faculteit Economie en Bedrijfskunde van de Universiteit van Amsterdam (UvA). De leerstoel is onderdeel van de Amsterdam Business School (ABS) van de faculteit.

Strategie en innovatie-expert Henk Volberda richt zich in zijn onderzoek op verschillende thema’s: hyperconcurrentie, technologische disruptie, nieuwe businessmodellen, strategische flexibiliteit, managementinnovatie en nieuwe organisatievormen. De leerstoel van Volberda is ondergebracht bij de sectie Strategy & IB van de ABS. Volberda geeft binnen de ABS onderwijs, onder meer binnen verschillende tracks van de master Business Administration en in de executive masters MBA (Business Administration).

Daarnaast is Henk Volberda wetenschappelijk directeur van het Amsterdam Centre for Business Innovation dat jaarlijks de Nederlandse Innovatie Monitor uitvoert en de Executive Opinion Survey van het World Economic Forum. Volberda bekleedt verschillende bestuurs- en adviesfuncties. Zo is hij lid van de Raad van Commissarissen van NXP Semiconductors Netherlands en Apollo Tyres Europe en lid van de wetenschappelijke adviesraad van de Nederlandse Defensie Academie. Ook is hij expertlid van het World Economic Forum en Fellow van de European Academy of Management. Eerder was hij onder meer bestuurslid van het Nederlands Centrum voor Sociale Innovatie en Vice-President Research van de European Academy of Management (EURAM).

Volberda is lid van de redactieraad van onder andere Journal of Strategy and Management, Long Range Planning, Management and Organization Review, Organization Studies, Holland Management Review en Maandblad voor Accountancy en Bedrijfseconomie. Volberda werkte als gastonderzoeker bij de Wharton School van de University of Pennsylvania, de Fuqua School of Business van Duke University en aan de Cass Business School in London.

Van Volberda’s hand verscheen een groot aantal boeken. Zijn boek Strategic Management: Competitiveness and Globalization (Cengage Learning EMEA, 2011) wordt als strategieleerboek gebruikt op vele business schools in Europa en van zijn Innovatie 3.0: Slimmer managen, organiseren en werken (Mediawerf 2011) zijn inmiddels verschillende drukken verschenen. Andere bekende titels van Volberda, die wereldwijd lovende kritieken kregen, zijn Building the Flexible Firm: How to Remain Competitive (Oxford University Press 1998) - dat in meerdere talen is vertaald - en Rethinking Strategy (Sage, 2001). Recentelijk verscheen zijn boek Reinventing Business Models: How Firms Cope with Disruption (Oxford University Press, 2018), De nieuwe professional service firm (Scriptum, 2019) en Innovatie Jij.nu (Vakmedia, 2019).

Volberda heeft een groot aantal publicaties op zijn naam staan in wetenschappelijke tijdschriften, waaronder Academy of Management Journal, Global Strategy Journal, Journal of International Business, Journal of Management, Journal of Management Studies, Management Science, Organization Science, Strategic Entrepreneurship Journal en Strategic Management Journal. Voor het vijfde opeenvolgende jaar maakt Volberda deel uit van de Clarivate Analytics lijst van Highly Cited Researcher in Business & Economics. Tevens ontving hij voor zijn onderzoek naar organisatieflexibiliteit en strategische vernieuwing tal van prijzen, onder andere de ERIM Impact Award, de Erasmus Research Award, de SAP Strategy Award en de prestigieuze Igor Ansoff Strategic Management Award.

TerugAanmelden