Masterclass Besluitvorming als machtsspel
Het gevaar van politisering

Woensdag 7 juni 2023

Masterclass - Leerlijn Goed Bestuur

Programma

15:00 - 15:30 uur Ontvangst
15:30 - 15:35 uur Opening
15:35 - 18:00 uur Nive Masterclass
18:00 - 19:00 uur Netwerkborrel

Locatie

Miele Experience Center
De Limiet 2
4131 NR VIANEN
Nederland

Besluitvorming als machtsspel, het gevaar van politisering
Als besluitvorming gepolitiseerd raakt, wordt macht belangrijker dan communicatie, wordt wantrouwen leidend in de omgang en mogen we slecht doordachte en omstreden besluiten verwachten, en verzet en vertraging bij de uitvoering. Grote uitdaging: hoe kun je politisering voorkomen en bestrijden. Martin Hetebrij is aan de hand van concrete verhalen uit de enerzijds beelden op van de manier waarop politisering totaal onnodig kan worden bevorderd, maar anderzijds ook zicht op mogelijkheden voor het organiseren van besluitvorming, die politisering goed kunnen voorkomen en zelfs intomen.

Dat die positieve mogelijkheden er zijn, komt voort uit een tekort aan aandacht voor besluitvorming, zodat er winst te behalen is als men die doordachtheid vergroot. Daar zijn bruikbare middelen voor, en daar wil Martin zicht op bieden.

De volgende onderwerpen komen aan de orde:

  • Wat te verstaan onder macht, politisering en besluitvorming.
  • Hoe kun je besluitvorming meer doordacht organiseren, en laten organiseren. Introductie van model voor besluitvorming.
  • Wat zijn mogelijke bijdrages van verschillende partijen aan besluitvorming, van professionals als inbrengers van deskundigheid, van managers/leidinggevenden als beslissers, van bestuurders als basis van organisatiemacht.
  • Inzicht in politisering als basis voor allerlei manieren van machtsmisbruik in de organisatie.
  • Je krijgt een besluitvormingsmodel aangeboden met gebruiksaanwijzingen, dat direct bruikbaar is om besluitvormingsprocessen meer doordacht als besluitvorming te identificeren en te organiseren. Dit ter vermindering van een naar de ervaring van Martin Hetebrij, veel voorkomende ondoordachtheid.
  • Aanvullend krijg je zicht op het grote belang op langere termijn van gereguleerde besluitvorming, als basis voor een organisatie die doet wat hij moet doen, en van mensen daarbinnen die met vertrouwen samenwerken.
  • Je krijgt zicht op het belang van macht, op het gevaar van onbespreekbaarheid ervan, en op de mogelijkheid om juist via het open bespreken ervan die macht tot een positieve factor te maken, als aanvaard middel om structuur te geven en knopen door te hakken.  

Martin Hetebrij
Martin Hetebrij functioneert nu al jaren als onderzoeker/adviseur/trainer/coach op het gebied van macht en besluitvorming in organisaties. Hij heeft daar vier boeken over geschreven.

Martin Hetebrij over politiek meesterschap.

Het nieuwe boek van Martin Hetebrij - ‘Macht en politiek in besluitvorming’ - verschijnt in september 2023.

TerugAanmelden