Masterclass Grensoverschrijdend gedrag in organisaties

Dinsdag 5 maart 2024

Masterclass - Leerlijn Goed Bestuur

Programma

15.00 - 15.30 uur Ontvangst
15.30 - 15.35 uur Opening
15.35 - 18.00 uur Nive Masterclass
18.00 - 19.00 uur Netwerkborrel

Locatie

Miele Experience Center
De Limiet 2
4131 NR VIANEN
Nederland

Is het een noodlot dat omstanders alleen maar toekijken bij grensoverschrijdend gedrag en zelf niets doen? Of kun je daar in jouw organisatie invloed op uitoefenen? Immers, als manager ben je er niet altijd. Het helpt enorm als collega’s onderling vroegtijdig interveniëren. Deze sessie biedt je veel praktische inzichten over wat er nou eigenlijk gebeurt rond grensoverschrijdend gedrag op het werk, en ideeën over een goede aanpak.

Deze sessie vormt een afwisseling van inzichten uit wetenschap en bedrijfskunde, en toepassing daarvan op jouw eigen werksituatie. We kijken naar het objectieve en subjectieve karakter van grensoverschrijdend gedrag: dat immers creëert een lastig te hanteren dynamiek op het werk. Duidelijk wordt dat de oplossing voor jou vaker ligt in het goed managen van de dynamiek dan in het zoeken van ‘de waarheid’. Dat werken we in de sessie nader uit.

Er zijn ook specifieke risicofactoren te benoemen voor het thema. Een oefening brengt meer helderheid welke factoren voor jouw organisatie het meest relevant zijn.

Bovendien gaan we aan de slag met de redenen voor omstanders om zich afzijdig te houden of zich er juist mee te bemoeien. Het Actieve Bijstander Model helpt de organisatie én de omstander bij het collectief weerbaar worden en verantwoordelijkheid nemen.

Het is een aanpak met vijf elementen:

  • Sociale Norm, de gewenste omgangsvormen
  • Procedures, het ‘huis van meldingen’ op orde
  • Motivatie, de wil om bijstander te zijn
  • Vaardigheden, in staat om bijstander te zijn
  • Persoonlijk Contact

We bespreken dit vanuit jouw eigen casussen of dilemma’s zodat je concrete toepassingsmogelijkheden mee naar huis neemt!


Wat levert deze Masterclass jou op?

  • Je kent het objectieve en subjectieve karakter van grensoverschrijdend gedrag en weet wat dat voor jou als manager betekent.
  • Je leert risico’s herkennen voor grensoverschrijdend gedrag, wat ook ideeën biedt voor preventieve maatregelen.
  • Het Actieve Bijstander Model biedt je een concreet toepasbare aanpak voor collectieve weerbaarheid en verantwoordelijkheid in jouw organisatie.


Grethe van Geffen
Grethe van Geffen werkt ruim zestien jaar als expert in cultuur en diversiteit binnen organisaties. Niemand is in zijn eentje divers, is haar stelling. Toch kijken mensen vaak naar de ander met een blik alsof die meer divers is dan zij zelf zijn. Er zijn zelfs vacatureteksten te vinden waarin wordt opgeroepen tot reactie van 'diverse kandidaten'. Het heeft Grethe's eindeloze interesse hoe dit werkt. Waarom beleeft een mens de ander als hetzelfde of juist als verschillend? Wanneer zijn organisaties in staat om verschillen te benutten en er hun voordeel mee te doen en onder welke condities hebben ze er vooral last van? Het goed omgaan met diversiteit op alle niveaus van de organisatie is een belangrijke voorwaarde voor succes in de 21ste eeuw.

Na tien jaar beschreef Grethe van Geffen de door Seba ontwikkelde methode in wat inmiddels een klassieker is geworden Verschil moet er zijn, over de tien kritische succesfactoren voor diversiteitsmanagement (Business Contact 3de druk 2010), ook vertaald in het Engels (Making the Difference, Common Ground Publishers, USA 2010). In oktober 2011 verscheen Diversiteit op de Werkvloer bij Kluwer. Kwaliteit staat op nummer één is het eerste boek dat zich specifiek op diversiteit en governance richt. Grethe van Geffen leidde menig diversiteitsproject en gaf tal van trainingen, adviezen en presentaties over diversiteit in binnen- en buitenland. Ze werkt vanuit haar in 1997 opgerichte bureau Seba cultuurmanagement (www.seba.nl) waar zij nog steeds directeur is, en zij is een ervaren bestuurder en toezichthouder.

TerugAanmelden