Masterclass Omgaan met onzekere factoren: Ontgroeven
Hoe kan je proactief handelen in onzekere tijden?

Donderdag 16 juni 2022

Masterclass - Leerlijn Persoonlijke Ontwikkeling

Programma

15:00 - 15:30 uur Ontvangst
15:30 - 15:35 uur Opening
15:35 - 18:00 uur Masterclass
18:00 - 19:00 uur Netwerkborrel

Locatie

Miele Experience Center
De Limiet 2
4131 NR VIANEN

Vaak wordt ons geleerd om ‘flexibel’ en ‘wendbaar’ te organiseren. We krijgen daartoe talloze tips and tricks aangereikt. De grote grap is echter dat de onderliggende opvattingen, gewoonten en gebruiken meestal níet veranderen. Daardoor is veel van alle bijbehorende drukte slechts cosmetisch van aard. 

Wanneer we gaan ontgroeven, kunnen we ons niet meer verschuilen achter allerlei gelikte methoden, technieken en stappenplannen rondom organisatieontwikkeling. We zetten dan goede stappen richting élke toekomst; hoe die er ook al zal zien.

Hoe kunnen organisaties en leiders zich ontwikkelen wanneer ze juist gebruik maken van het onverwachte, het ongeplande en de volatiliteit van alledag? Hoe kunnen zij sterker worden van wanorde? Het boek ‘Ontgroeven’ werkt deze vraag uit, waarbij inspiratie is ontleend aan het gedachtengoed over antifragiliteit van Nassim Taleb.

Deze sessie mist bewust de voorzichtigheid van een wetenschappelijke insteek, want is vooral geschreven voor professionals die creatieve risico’s willen nemen. Geïnteresseerden die liever jongleren met tot niets verplichtend managementjargon, kunnen beter andere seminars bezoeken.

Wat levert deze masterclass jou op?
Dit keer géén gouden tips en adviezen waarmee je direct aan de slag kan. Juist niet! Wel worden volkomen andersoortige inzichten geboden die zullen prikkelen en wellicht tot enige verwarring leiden. Ontgroeven zet ons bestaande denken op de kop en daagt je uit tot andere perspectieven en opvattingen.

Als deelnemer aan deze workshop zal je voorts zelf moeten uitzoeken hoe jij dat gaat praktiseren.

Kees Tillema
Opgeleid als econoom, gepromoveerd als bedrijfskundige. Werkt als organisatieadviseur; vooral m.b.t. vraagstukken waarin spanning is tussen control en vertrouwen. Auteur van diverse boeken. Kerndocent management accounting & control aan de Rijksuniversiteit van Groningen. Fervent vechtsporter.

Klik hier voor de animatie Ontgroeven - Heilzame effecten van ruwe behandelingen in organisaties.

TerugAanmelden