MD Programma

Inspirerend en interessant

Nive MD Programma 2020

Anderhalve-meter-bijeenkomsten
De maatregelen die door de overheid zijn voorgeschreven om het Coronavirus terug te dringen, hebben invloed op ons allemaal. Nu de maatregelen versoepeld zijn, ontstaat er de mogelijkheid om weer live samen te komen. Vanaf 3 september 2020 starten we met het Nive MD Programma met bijeenkomsten op gepaste afstand. Het Miele team is druk bezig met het opnieuw inrichten van de ruimtes. Allemaal met het doel de anderhalve-meter afstand voor alle deelnemers te waarborgen zodat we op een veilige afstand elkaar weer kunnen zien en spreken.

Richtlijnen voor het veilig bezoeken van de Nive bijeenkomsten.

Nive, het Managers Platform Nederland, biedt managers, directeuren en ondernemers in Nederland ieder jaar een interessant Management Development programma met intrigerende onderwerpen en sprekers. De deelnemers hebben de gelegenheid om af en toe eens te reflecteren vanuit andere perspectieven en te spreken met mensen uit andere vakgebieden. Het houdt je scherp en het leert je steeds weer om op andere wijze naar een vraagstuk te kijken. Vaak is er een lezing rond een boek, dat je dan na afloop kunt kopen.

Het Nive MD Programma 2020 bestaat uit drie leerlijnen: