Masterclass Data de baas
Transformatie naar een datagedreven organisatie - Wat managers moeten doen, weten en vragen

Dinsdag 11 juni 2024

Masterclass - Leerlijn Goed Bestuur

Programma

15.00 - 15.30 uur Ontvangst
15.30 - 15.35 uur Opening
15.35 - 18.00 uur Nive Masterclass
18.00 - 19.00 uur Netwerkborrel

Locatie

Miele Experience Center
De Limiet 2
4131 NR VIANEN
Nederland

De snelgroeiende rol van data en daarop gebaseerde technologieën bieden organisaties grote kansen. Nieuwe producten, smart technology, geoptimaliseerde processen, betere individuele service, alles lijkt mogelijk. Maar tegelijkertijd stellen deze ontwikkelingen organisaties voor grote uitdagingen:

  • Hoe komen we aan de relevante data?
  • Wat moeten we doen om de risico’s van cyber aanvallen te minimaliseren?
  • Op welke wijze kunnen we de privacy van klanten waarborgen?
  • Hoe zorgen we ervoor dat de gebruikte algoritmes ethisch verantwoord zijn?

In deze Masterclass gaat Erik Jan Hengstmengel in op de kennis waar bestuurders en managers over moeten beschikken om succesvol de transitie naar een datagedreven organisatie te realiseren. Hij behandelt de relevante thema’s die spelen, zoals vragen over AI, cyberveiligheid en privacy. Wat moet de manager hiervan weten? Welke vragen moet hij aan de organisatie stellen? Wat zijn de keuzes die moeten worden gemaakt?

Wat levert deze Masterclass mij op?
Deze Masterclass biedt de handvatten hoe je met data (snel) succesvol wordt en tegelijkertijd de risico’s voor jouw organisatie en jezelf beheersbaar maakt. Om de voor- en nadelen te kunnen afwegen, de dialoog met interne en externe specialisten te kunnen voeren, en de veranderingen doelgericht te kunnen sturen. Om zo de data de baas te worden in plaats van dat het onbeheersbaar wordt. 

Erik Jan Hengstmengel
Erik Jan Hengstmengel stond als manager en adviseur aan de basis van meerdere data-innovaties de afgelopen decennia. Mede door zijn pionierswerk ontwikkelen datagedreven marktleiders zich op het gebied van media, reizen en recruiting. Hij leidde diverse IT-bedrijven en werkt nauw samen met de voorlopers op het gebied van data- en AI-technologie in heel Europa en de Verenigde Staten.

Met zijn inzicht in de technologische aspecten concentreert hij zich op de strategische inzet van data door organisaties, maar ook op belangrijke kritische succesfactoren als cyber security en privacy. Daarbij is zijn focus altijd gericht op hoe organisaties innovaties succesvol kunnen inzetten en wat ze moeten doen om het veranderings- en groeiproces succesvol om te zetten.

Zijn ervaring en visie is de basis voor enkele succesvolle en zeer leesbare managementboeken, waaronder De digitale werker waarin hij al in 2000 de uitdagingen van het nieuwe werken beschreef.

TerugAanmelden