Masterclass Het aanpakken van complexe vraagstukken

Woensdag 2 oktober 2024

Masterclass - Leerlijn Goed Bestuur

Programma

15.00 - 15.30 uur Ontvangst
15.30 - 15.35 uur Opening
15.35 - 18.00 uur Nive Masterclass
18.00 - 19.00 uur Netwerkborrel

Locatie

Miele Experience Center
De Limiet 2
4131 NR VIANEN
Nederland

Tabo Goudswaard neemt je mee in het ‘makerschap' van creatieve kunstenaars en ontwerpers en de creatieve kracht die dat in zich draagt om complexe vraagstukken het hoofd te bieden. Veel ontwerpers houden zich allang niet meer bezig alleen met het ontwerpen van producten, maar richten zich op de aanpak van complexe maatschappelijke vraagstukken. Zij pakken een rol niet alleen in het zoeken naar nieuwe oplossingen, maar veel meer nog in het ontwerpen van de context om tot verandering te kúnnen komen. Aan de hand van diverse voorbeelden op het gebied van sociale ongelijkheid, gezondheid, leefbaarheid en klimaatverandering worden de aanwezigen meegenomen in de rijkdom van mogelijkheden om maatschappelijke veranderingen vorm te geven. En leren ze te zien hoe vanuit betrokkenheid, verbeeldingskracht en lef de Maakkracht kan ontstaan die nodig is om tot systemische verandering te kunnen komen. 

Tabo Goudswaard
Tabo Goudswaard (geboren in Mkushi, Zambia op 12-03-1976) doorliep met succes de postgraduate-opleiding voor social design aan de No Academy. Daarvoor studeerde hij af aan de Gerrit Rietveld Academie in Amsterdam als beeldend kunstenaar en haalde hij zijn hbo-diploma Culturele en Maatschappelijke Vorming. Hij is social designer, spreker en adviseur bij diverse ministeries, opleidingen en fondsen. De afgelopen tien jaar was hij als projectleider en netwerkregisseur verantwoordelijk voor het betrekken van creatieve professionals bij maatschappelijke opgaven voor onder meer Gemeente Amsterdam, het ministerie van OCW en de Nationale Politie. Hij was structureel verbonden aan de Social Design groep van consultancybureau TwynstraGudde.

Tabo Goudswaard werd in 2015 aangesteld als intendant van The Art of Impact het stimulerings- en onderzoeksprogramma voor kunstprojecten met maatschappelijke impact van het ministerie van OCW en de zes landelijke publieke cultuurfondsen. Hij was verantwoordelijk voor de selectie en begeleiding van bestaande kunstprojecten die met ondersteuning van The Art of Impact in staat werden gesteld hun activiteiten te verdiepen, verbreden en beter zichtbaar te maken. Dit waren kunstprojecten die een duidelijke impact hadden op een maatschappelijk thema of vraagstuk. The Art of Impact was erop gericht de relatie tussen kunst en maatschappij te verkennen, versterken en beter zichtbaar te maken. Het ministerie van OCW stelde hiervoor voor de duur van twee jaar 7 miljoen euro beschikbaar.

Momenteel is hij onder meer toezichthouder innovatie bij ggz-instelling Altrecht, programmamaker bij Waag en De Nederlandsche Bank en ambassadeur van het World Design Embassies programma van de Dutch Design Week. Samen met Jetske van Oosten schreef hij het boek Maakkracht (uitgegeven door Atlas Contact ISBN: 9789047015581), waarin zij ervoor pleiten om de grote problemen van deze tijd te gaan zien als ontwerpopgaven. Hierin laten ze zien hoe iedereen in vijf stappen problemen kan aanpakken als een maker en de aanzet kan geven tot echte, blijvende verandering.

In 2020 richtte Tabo samen met Merlijn Twaalfhoven, Floor Ziegler, Teun Gautier en Sjoerd Bootsma de Sociaal Creatieve Raad op. Hun pleidooi: zet het repertoire van creatieve professionals in om de maatschappelijke uitdagingen van nu het hoofd te bieden. Want dat het anders kan en anders moet, daar twijfelt deze groep van culturele leiders niet aan. De transitieopgaven waar we voor staan zijn veelomvattend. De fragmentarische, op de korte termijn gerichte oplossingen van gevestigde instituties, beleidsprogramma’s en belangengroepen schieten vaak hopeloos tekort.

De Sociaal Creatieve Raad groeide uit tot een netwerk van vijftig kernleden die hun krachten bundelen om het scala aan creatieve mogelijkheden zo breed mogelijk in te zetten om bestaande, vastgelopen processen en systemen anders in te kunnen richten. In hun werkpraktijk onderzoeken de leden van de Sociaal Creatieve Raad hoe het anders kan. Elk van de leden heeft een omvangrijk sociaal, wetenschappelijk, cultureel of artistiek netwerk en brengt zijn of haar specifieke vakkennis, ideeën en expertise in. Zo vormen ze een rijk en divers creatief potentieel, een autonome kracht die kan bijdragen aan een meer open en meer inventieve aanpak van de komende transities. Kijk voor meer informatie op: www.sociaalcreatieveraad.nl


Maakkracht


Reviews Jet Bussemaker en Klaas Knot

Review Jet Bussemaker  Review Klaas Knot

TerugAanmelden