Workshop Schaal van Samenwerking
Een routekaart voor teamontwikkeling

Woensdag 5 april 2023

Workshop - Leerlijn Persoonlijke Ontwikkeling

Programma

15.00 - 15.30 uur Ontvangst
15.30 - 15.35 uur Opening
15.35 - 18.00 uur Nive Workshop
18.00 - 19.00 uur Netwerkborrel

Locatie

Miele Experience Center
De Limiet 2
4131 NR VIANEN
Nederland

Je maakt in een groep van maximaal 12 deelnemers intensief kennis met een praktische methode om de samenwerking in jouw eigen team substantieel te verbeteren, de volgende dag al. De Schaal wordt ondertussen in elke bedrijfstak gebruikt. In geval de groep groter is dan 12 splitsen we de groep slim op in twee bedrijfstakrichtingen, bijvoorbeeld een groep over de Zorg en een groep over de Maakindustrie, of een groep Finance en een groep Overheid. Zodat vragen uit de groep gelijk extra nuttig worden voor de rest van de deelnemers.

Op de Schaal maken we onderscheid tussen drie ‘werelden’:

 1. Een wereld waarin goed wordt samengewerkt, waarin afspraken worden geborgd en men elkaar gemakkelijk en positief kan aanspreken, met actie als gevolg.
 2. Daarnaast is er ook een ‘wereld’ waarin men graag overlegt, maar waar besluiten moeilijk genomen worden, want ook de bezwaren zijn belangrijk om meegenomen te worden. Onderzoek, overleg, compromissen zijn aan de orde van de dag en niemand krijgt er energie van. Een ‘ja’ op een besluit blijkt toch te vaak een ‘nee’ in de praktijk. Met nieuw overleg als gevolg.
 3. De derde ‘wereld’ is een snelle wereld met botsingen. Men is kritisch op elkaar en dat heeft discussie tot gevolg. De ander heeft wat te doen, wat leidt tot irritaties. Conflicten en gevecht maken deel uit van de dagelijkse gang van zaken. Wie is het slimst en verwerft de meeste macht?

Het zijn werelden van verschil. Zodra er een gezamenlijk doel is wordt het ook knetter duidelijk dat goed samenwerken het verschil maakt. In grote organisaties zijn er zoveel subdoelen dat je vaak door de bomen het bos niet meer ziet. De afdeling sales heeft als doel zoveel mogelijk te verkopen, maar de afdeling productie loopt over door gebrek aan personeel. Een ziekenhuis wil de beste zorg, maar een zorgverzekeraar let op de prijs. Hoe maak je daar een gezamenlijk doel van (zonder aandacht voor de samenwerking)?

 • Psychologische veiligheid is belangrijk zeggen deskundigen, maar goed, als dat er naar je gevoel niet genoeg is… Wat doe je dan? Of hoe versterk ik vertrouwen in elkaar?
 • Zelforganisatie, waarom werkt dat in het ene team top en komt het in een ander team niet van de grond? En wat staat ons dan te doen?
 • We zitten niet op één lijn. Een conflict wordt gemeden, is er een alternatief voor het conflict om toch weer op één lijn te komen?
 • Er is veel humor in ons team, maar de humor draagt niet echt bij, hoe kan ik dat duiden en bijsturen?
 • Kritiek, feedback, feedforward, of toch nog anders en ‘direct doen’? Hoe krijg ik overzicht in ‘elkaar opbouwend aanspreken’?
 • Waarom werken ‘feedbacktrainingen’ zo slecht en waarom is borgen zo belangrijk?
 • Wat helpt om van een team een lerend team te maken? En wat helpt niet?
 • We werken meer thuis. Maar het lijkt verbinding en het creatieve spontane proces te schaden. Hoe stuur ik bij?
 • Er staat een stevig veranderingsproces voor de deur. Hoe krijg ik mijn team daarin mee?

Het zijn allemaal vragen die in deze Workshop naast de routekaart naar goed samenwerken gelegd kunnen worden. Het is nog maar een greep uit de vragen die we krijgen. Zo centraal staat samenwerken in een team. Zo gemakkelijk wordt er ook juist aan het aan de orde stellen van de samenwerking voorbij gegaan. Iedere deelnemer heeft al wel eens een inspirerende workshop meegemaakt en dacht bij het weggaan: ‘ja, zo moet het, maar daar zijn we nog lang niet’… De stap om het ideaalplaatje werkelijkheid te maken blijkt dan te groot. De Schaal maakt in één oogopslag duidelijk waar de teamontwikkeling in een team een drempel tot verdere groei ervaart. De drempel nemen vraagt om aandacht. Positief leiderschap nodigt een team uit om de drempel te nemen, begeleidt een team over deze drempels heen.

Wat levert deelname aan deze Workshop je op?

 • Je krijgt een helder inzicht in hoe teams zich ontwikkelen en ook kunnen terugvallen in hun ontwikkeling.
 • Je kunt je eigen team indelen op de Schaal en met geboden tips direct aan de slag.
 • Je krijgt een routekaart in de vorm van een boekenlegger mee om te delen met teamleden. De routekaart is desgewenst in 12 Europese talen beschikbaar.
 • Je weet hoe jezelf (en hoe je met een korte impuls van derden) een volgende stap kunt maken.
 • Je krijgt ook een winstwaarschuwing mee: een team naar de knoppen helpen kan met één opmerking, met één besluit. Een team opbouwen is een stap voor stap proces, waarbij na elke stap weer nieuwe vragen komen. ‘Gedoe blijft’, het verschil zit in hoe je met gedoe omgaat: Samenwerkend, ontlopend of overlevend.

 

Floor Vullings
Floor Vullings is ruim 10 jaar werkzaam als trainer/coach/facilitator. In bijna al zijn werkzaamheden staat samenwerking (al dan niet gecombineerd met andere thema’s) centraal. Steeds beter begrijpen hoe samenwerking werkt, hoe je het kunt beïnvloeden en wat de beste manier is om teams verder te helpen is zijn passie. Samen met Pieter verzamelt hij al jarenlang kennis, ervaring en input over het verbeteren van de samenwerking. Dit alles komt samen in de Schaal van Samenwerking.

Pieter Schoe
Pieter Schoe heeft meer dan 20 jaar ervaring in het begeleiden van teams naar een hoger niveau van samenwerken. Hij heeft samen met zijn partner in de Schaal van Samenwerking VOF Floor Vullings een routekaart ontwikkeld waarin in één oogopslag de mate van samenwerking zichtbaar wordt én de stappen waarvoor een team staat om zich verder te ontwikkelen tot een goed samenwerkend team. Er is weinig aandacht in teams voor de samenwerking zelf, meestal gaat het over resultaten, over processen en procedures of strategie. Maar geen enkel gesteld doel wordt (op tijd) gehaald zonder een goede samenwerking…
 

de Schaal van Samenwerking VOF
Sinds 2020 is de werkwijze in een handleiding beschreven. En ondertussen in het Engels, Duits en Pools vertaald.
De routekaart zelf is in 12 Europese talen beschikbaar.
Meer informatie vind je hier.

Klik hier voor de podcast ‘Ella Taal in gesprek met Pieter Schoe’.

Klik hier voor de Podcastaflevering ‘De Schaal van Samenwerking’ - De routekaart naar Samenwerking - van Pieter Schoe en Floor Vullings.

TerugAanmelden