Masterclass De onderstroom boven
Spanning managen in organisaties en in jezelf

Dinsdag 12 september 2023

Masterclass - Leerlijn Goed Bestuur

Programma

15.00 - 15.30 uur Ontvangst
15.30 - 15.35 uur Opening
15.35 - 18.00 uur Nive Masterclass
18.00 - 19.00 uur Netwerkborrel

Locatie

Miele Experience Center
De Limiet 2
4131 NR VIANEN
Nederland

 

In deze bijeenkomst staan we stil bij het omgaan met de onderstroom in groepen die bij organisatieverandering betrokken worden. We onderscheiden verschillende soorten onderstroom en behandelen hoe je met iedere soort effectief om kan gaan. Dat doen we niet alleen door ons inzicht in dit fenomeen te verdiepen, maar ook door ervaringen op te doen met het inzetten van verschillende zintuigen: onze oren, onze ogen en onze tastzin c.q. gevoel.

Het programma voor deze Nive Masterclass ziet er als volg uit:

15.30 uur: Welkomstwoord door Frans Scheefhals.

15.35 uur: Uitwisseling in duo’s van persoonlijke ervaringen met de onderstroom in groepen.

15.50 uur: Toelichting:
                    - definitie onderstroom
                    - 3 uitgangspunten voor organisatieverandering.

16.05 uur: Ervaren hoe we iets nieuws onderkennen en toelichting van drie soorten onderstroom.

16.30 uur: Werken met de onderstroom (toelichting en plenair gesprek).

17.00 uur: Pauze met drankje.

17.10 uur: Werken met de onderstroom (vervolg).

17.30 uur: Terugblik op deze bijeenkomst door jezelf als instrument in te zetten m.b.v. een beeld.

18.00 uur: Einde Masterclass en aansluitend Netwerkborrel.


Wat levert deze bijeenkomst jou op?
Je zult in een vergadering of verandertraject:

  • sneller onderkennen wanneer mensen niet zeggen wat ze op dát moment denken of voelen
  • sneller zien wanneer tegenstand van een deelnemer staat voor collectieve weerstand van een groep
  • een beter beeld hebben van wat nodig is om de onderstroom boven te brengen of te voorkomen dat er een onderstroom ontstaat
  • meer gedragsalternatieven kennen om met de onderstroom om te gaan.


Jan Piet van Deene
Jan Piet van Deene studeerde economie, bedrijfskunde en ‘organisational behaviour’ in Amsterdam, Delft, aan de Wharton Business School en aan de Weatherhead School of Management in de V.S.

Werkzaam als adviseur, trainer en coach; vanaf 1999 als directeur van IOD. Heeft vanuit dit bureau in deze rollen een brede ervaring opgedaan in een verscheidenheid van organisaties in Europa.

Werkt steeds op het raakvlak van persoonlijke- en organisatieontwikkeling. Opdrachtgevers benaderen hem met vragen over teambegeleiding, management ontwikkeling, coaching, professionalisering van dienstverleners en hun werkverband, strategieontwikkeling en organisatie-ontwerp. Heeft onder andere gepubliceerd over het onderwerp ‘werken met de onderstroom’ in teams en bij reorganisaties en fusies. 

TerugAanmelden