Algemene voorwaarden

De onderstaande voorwaarden zijn van toepassing bij het gebruik van de sites en haar onderdelen door bezoekers. Toegang tot en gebruik van de sites van Nive betekent dat je als gebruiker met deze voorwaarden instemt.

Nive behoudt zich het recht voor om te allen tijde naar eigen inzicht eenzijdig wijzigingen aan te brengen in deze voorwaarden.

Gebruikers dienen zich op te stellen conform hetgeen van een verantwoordelijk en zorgvuldig internetgebruiker verwacht mag worden.
Niet toegestaan is:
  • Uitingen van racistische of anderszins kwetsende of grove aard te verspreiden en/of openbaar te maken.
  • Het openbaar maken of verspreiden van elke vorm van pornografisch materiaal.
  • Sexuele intimidatie of het op andere wijze lastigvallen van andere gebruikers.
  • Inbreuk plegen op auteursrechterlijk beschermde werken of het anderszins handelen in strijd met intellectuele eigendomsrechten van derden.
  • Reclame te maken
Dergelijke inbreuken, uitingen, berichten, of teksten kunnen - naar het vrije oordeel van Nive - onmiddellijk van deze site worden verwijderd.

Voor klachten kunt u mailen naar: info@nive.org

Privacy
Voor het Nive is een zorgvuldige omgang met persoonsgegevens van gebruikers van groot belang. Ten aanzien van het gebruik en de verwerking van deze gegevens handelt het Nive volgens de toepasselijke wet- en regelgeving.

Voor tips, opmerkingen en overige informatie kunt u mailen naar: info@nive.org

Inloggen

Kennis en kunde

Bij iedere workshop of masterclass, leer ik wel wat. Het zijn interessante bijeenkomsten die je dwingen over bepaalde zaken na te denken. Dat helpt je verder als manager. Die bijeenkomsten zorgen voor het uitbouwen van je kennis en kunde. En dat leidt tot inspiratie en energie.

Kennis en kunde

Bij iedere workshop of masterclass, leer ik wel wat. Het zijn interessante bijeenkomsten die je dwingen over bepaalde zaken na te denken. Dat helpt je verder als manager. Die bijeenkomsten zorgen voor het uitbouwen van je kennis en kunde. En dat leidt tot inspiratie en energie.