Disclaimer

Ondanks de constante zorg en aandacht die Nive besteedt aan de samenstelling van haar websites, is het toch mogelijk dat bepaalde informatie onvolledig of onjuist is. Er wordt getracht de getoonde informatie zo volledig mogelijk te houden.

Eventuele wijzigingen aan de informatie kunnen worden doorgevoerd, zonder voorafgaande kennisgeving. Het Nive sluit alle aansprakelijkheid uit voor enigerlei schade, direct of indirect, van welke aard dan ook, die voortvloeit uit of in enig opzicht verband houdt met het gebruik van onze sites en/of de informatie, of met de tijdelijke onmogelijkheid om de sites te kunnen raadplegen.

Daarnaast is het Nive niet aansprakelijk voor schade, direct of indirect, die het gevolg is van het gebruik van informatie die via de sites verkregen is (door middel van links, downloads e.d.).

Inloggen

Kennis en kunde

Bij iedere workshop of masterclass, leer ik wel wat. Het zijn interessante bijeenkomsten die je dwingen over bepaalde zaken na te denken. Dat helpt je verder als manager. Die bijeenkomsten zorgen voor het uitbouwen van je kennis en kunde. En dat leidt tot inspiratie en energie.

Kennis en kunde

Bij iedere workshop of masterclass, leer ik wel wat. Het zijn interessante bijeenkomsten die je dwingen over bepaalde zaken na te denken. Dat helpt je verder als manager. Die bijeenkomsten zorgen voor het uitbouwen van je kennis en kunde. En dat leidt tot inspiratie en energie.